Mikroprojekt "Senior w Sieci"

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Urząd Miasta Łodzi zaprasza łodzian w wieku 50- 75 lat na bezpłatne szkolenia komputerowe pn. „Senior w Sieci” realizowane w ramach projektu „Gmina na czasie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Szkolenia kierowane są do osób  chcących dowiedzieć się jak skutecznie korzystać z zasobów Internetu , poruszać się w serwisach społecznościowych oraz wykorzystywać komunikatory.

Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo:

 • wgrywać zdjęcia do komputera oraz wykorzystać ogólnodostępne programy graficzne;
 • telefonować i prowadzić rozmowy przez Internet (np. wideo rozmowy, rozmowy grupowe,
  w mediach społecznościowych);
 • działać w grupach dyskusyjnych;
 • korzystać ze szkoleń online;
 • wyszukiwać treści związane z rozwojem zainteresowań́, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych;
 • wyszukiwać informacje o towarach, usługach;
 • zakładać, personalizować i prowadzić profil na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie
  i innych;
 • korzystać z e-administracji (profil zaufany oraz usługi ePuap);
 • instalować oprogramowanie lub aplikacje.\

 

Szkolenia odbywają się w małych grupach Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM SANITARNYCH. 

Uczestnicy mają zapewniony sprzęt komputerowy, opiekę wykwalifikowanej kadry, materiały informacyjne oraz poczęstunek.

Szkolenia odbywają się w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Szpitalnej 6 i ul. Libelta 16.

 

Informacje i zapisy:

Oddział ds. Polityki Senioralnej UMŁ

Zachodnia 47 p. 132

Tel.: 42 638 47 30

E-mail: dlaseniorow@uml.lodz.pl

Kontakt