Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie ŁOM

NABÓR DO II EDYCJI ZAKOŃCZONY

Razem z Liderem projektu firmą HRP rozpoczynamy II edycję i nabór do projektu "Srebrny Biznes"!

Jesteś osobą bezrobotną lub biernie zawodową powyżej 30 roku życia i marzysz o rozpoczęciu działalności gospodarczej ?

Zapraszamy do udziału w projekcie, który pozwoli rozwinąć Ci Twój własny biznes.

 

W ramach wsparcia otrzymasz:

- jednorazową dotację w wysokości 23 050 zł na uruchomienie działalności gospodarczej

- wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej na okres 6 lub 12 miesięcy.

- wsparcie szkoleniowo-doradcze, które obejmie pomoc w przygotowaniu biznesplanu

 

Udział w projekcie może wziąć osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

- pozostaje bez zatrudnienia (osoba biernie zawodowa, bezrobotna);

- osoba powyżej 30 roku życia;

- osoba zamieszkała na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski oraz Miasto Łódź);

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONE

Przyjmowanie dokumentów, zgodnie z regulaminem, miało odbywać się od 20.11.2020-15.12.2020 lub do złożenia 30 formularzy rekrutacyjnych. W ramach II naboru złożono 40 formularzy, tym samym rekrutacja została zakończona. 

Na wszelkie pytania odpowiadać będzie pani Olga Kucharska – asystent projektu kom.: +48 531 561 633, mail: olga.kucharska@hrp.com.pl;

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: hrp.com.pl/projekty/srebrny-biznes/

 

Szczegóły dotyczące projektu znajdziesz pod adresem: https://hrp.com.pl/projekty/srebrny-biznes/

NABORY


Celem projektu „Srebrny Biznes-rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest zwiększenie liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 36 firm działających w obszarze srebrnej gospodarki bądź prowadzone przez osoby 50+, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Realizatorzy Projektu

Lider Projektu : HRP Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 19a, Łódź
Partnerzy: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104
Gmina Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6, Aleksandrów Łódzki

Wartość projektu: 2 079 051,84 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałanie VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ZIT”

Kontakt