Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie ŁOM

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałanie VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ZIT”

STARTUJE NABÓR DO III EDYCJI

Jesteś osobą bezrobotną lub biernie zawodową powyżej 50 toku życia i marzysz o rozpoczęciu działalności gospodarczej?

a może

Jesteś osobą bezrobotną, która ukończyła 30 rok życia i chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze srebrnej gospodarki?

Zapraszamy do udziału w projekcie, który pozwoli rozwinąć Ci Twój własny biznes.

 

W ramach wsparcia otrzymasz:

  • jednorazową dotację w wysokości 23 050 zł na uruchomienie działalności gospodarczej,
  • wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy w kwocie 2 250,00 zł (służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej),
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze, które obejmie pomoc w przygotowaniu biznesplanu. 

Udział w projekcie może wziąć osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

  • pozostająca bez zatrudnienia
  • powyżej 30 roku życia;
  • zamieszkała (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski oraz Miasto Łódź)
  • zamierzająca podjąć prowadzenie działalności na terenie ŁOM

oraz spełniać jeden z warunków tj.:

  • wiek powyżej 50 roku życia
  • profil planowanej działalności gospodarczej w obszarze srebrnej gospodarki.
Szczegóły dotyczące projektu znajdziesz pod adresem: https://hrp.com.pl/projekty/srebrny-biznes/

ZGŁOSZENIA DO III EDYCJI

Formularze rekrutacyjne można składać w HRP ul. Tymienieckiego 19a, w godz. 09:00-15:00 lub elektronicznie: boguslawa.andrzejczak@hrp.com.pl 

Przyjmowanie dokumentów odbywa się od od 19.04.2021 (od godz. 9:00) do 28.04.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: hrp.com.pl/projekty/srebrny-biznes/

W tej edycji zostanie zrekrutowanych 16 Uczestników, którzy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, z czego 13, po rozmowach z doradcą do biznesplanów i pozytywnej ocenie biznesplanu, podpisze umowę wsparcia w projekcie.

Na wszelkie pytania odpowiadać będzie pani Bogusława Andrzejczak – asystent projektu kom.: +48 531 561 633, mail: boguslawa.andrzejczak@hrp.com.pl 

NABORY


Celem projektu „Srebrny Biznes-rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest zwiększenie liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 36 firm działających w obszarze srebrnej gospodarki bądź prowadzone przez osoby 50+, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Realizatorzy Projektu

Lider Projektu : HRP Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 19a, Łódź
Partnerzy: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104
Gmina Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6, Aleksandrów Łódzki

Wartość projektu: 2 079 051,84 zł

Kontakt