Urząd Miasta Łodzi

Rewitalizacja Starego Rynku. Ulice Podrzeczna i Wolborska do remontu

Dolina Łódki to jeden z najciekawszych obszarów łódzkiej rewitalizacji. Za sprawą zaplanowanych remontów nie do poznania zmieni się Stary Rynek, a wraz z nim ulice Podrzeczna i Wolborska. Jakie zmiany zobaczymy w tej okolicy?

Rewitalizacja okolic Starego Rynku -  fot. ŁÓDŹ.PL
Jak zmienią się ulice w pobliżu Starego Rynku? , fot. ŁÓDŹ.PL

Koncepcja przebudowy obu ulic była szeroko konsultowana z mieszkańcami Łodzi mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich. Plan mamy jeden: ożywić Stary Rynek i tereny wokół niego. To strategiczne i bardzo ważne miejsca dla miasta oraz łodzian. Do końca tego tygodnia zostanie ogłoszony przetarg na kompleksowe roboty budowlane w ulicy Podrzecznej i Wolborskiej. Szacujemy, że procedurę wyboru wykonawcy zamkniemy w ciągu 5 miesięcy. Prace budowlane wystartują wiosną przyszłego roku i zakończymy je w 2023.

Ulica Wolborska przed planowanym remontem

Jakie zmiany zajdą po remoncie?

Największą przemianę będzie można zobaczyć w bezpośredniej okolicy Starego Rynku. Ulica Podrzeczna zostanie wkomponowana w alejki parku Staromiejskiego, tak aby zachować dawny układ ulic wokół rynku. Priorytetem będzie uspokojenie ruchu w okolicy, dzięki czemu mieszkańcy osiedla będą mogli łatwo i bezpiecznie korzystać z wejścia do parku. 

Roślinność rosnąca wzdłuż remontowanych ulic zostanie zachowana i wzbogacona nowymi krzewami oraz elementami małej architektury, jak latarnie, ławki i kosze na śmieci, które uzupełnią parkową okolicę. 

Zmiany zajdą również w obszarze ulicy Franciszkańskiej. Zostanie ona wyprostowana, a przejazd nią uporządkowany – za sprawą zawiłej historii tych terenów obecnie przebiega on niemal przez podwórka dawnych kamienic.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Zobacz także

Kontakt