Urząd Miasta Łodzi

Łodzianizmy. „Czarna Droga" i „Czarny Dwór" - czy wiesz, co to znaczy?

Obie nazwy brzmią dość smętnie, choć nie mają ze sobą bezpośredniego związku. Skąd się wzięły? Co oznaczają? Rozwiązujemy ponurą zagadkę!

„Czarna droga" w rejonie ulicy Wróblewskiego i alei Politechniki  -  fot. Freepik

Określenie Czarna Droga spotykane w łódzkiej literaturze odnosi się do konkretnego miejsca w rejonie obecnej ul. Wróblewskiego i al. Politechniki. Stała tam dawniej fabryka włókiennicza Karola Hoffrichtera, założona już w 1840 r. przy dawnej ul. Kątnej. Prowadziła do niej – jak można wyczytać w dawnych wspomnieniach – właśnie owa Czarna Droga, na terenie której stoją dziś budynki Politechniki Łódzkiej i domy studenckie.

Natomiast bardziej tajemnicza jest nazwa Czarny Dwór, która dotyczy posesji przy ul. Rzgowskiej, ulokowanej przy dawnym Górnym Rynku, czyli w rejonie obecnego pl. Reymonta. W dawnych legendach łódzkich pojawia się motyw Czarnego Dworu gdzieś na Chojnach, kojarzonego z czarami i nie wiadomo czy ów dom z wielkim podwórzem przy ul. Rzgowskiej był jakoś z diabelskimi mocami powiązany…

Zobacz także

Kontakt