Urząd Miasta Łodzi

Łodzianizmy. Borowiaki czy cegielniaki? Sprawdź, do której grupy należysz

Tego typu rozgraniczenie funkcjonowało dawniej na Chojnach, gdzie podobnie jak w wielu innych dzielnicach Łodzi, wytworzyły się lokalne podziały, jak również… animozje.

Jeden ze znaków rozpoznawczych Chojen
Charakterystyczny punkt na Chojnach – kościół przy ul. Rzgowskiej na starej pocztówce

Borowiaki czy borowioki to dawniej popularne określenie mieszkańców Chojen, ale od linii dawnej ulicy Wąskiej (ob. ul. Lelewela) w kierunku południowym w stronę borku w dół ul. Rzgowskiej, natomiast cegielniaki (cegielnioki) to chłopaki pracujący przy wyrobie cegieł u Wieczorkowskiego.

Obie graniczące ze sobą grupy były skonfliktowane, bo w zapiskach występują głównie w kontekście toczonych bójek. Jak się mówiło w Łodzi, borowiaki i cegielniaki chodzili na tzw. hulala, czyli bitwy i ustawki ze sobą, jak również toczone pomiędzy chłopkami z innych dzielnic czy rejonów miasta.

Zobacz także

Kontakt