Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Plac Wolności. Znamy wynik aukcji mającej wyłonić wykonawcę przebudowy

Remont Placu Wolności to jedna z najważniejszych inwestycji miejskich w ramach programu rewitalizacji. Dziś przeprowadzono aukcję elektroniczną, mającą wyłonić firmę, która dokona przebudowy. Kto zwyciężył?

Plac Wolności - wizualizacja -  mat. prasowe
Tak Plac Wolności ma wyglądać po remoncie , mat. prasowe

W ubiegłym tygodniu miasto otworzyło oferty na wykonanie przebudowy pl. Wolności. Najniższą złożył Budomal (43,37 mln zł). Dalej były firmy: Budimex (54,75 mln zł), Strabag (57,98 mln zł) oraz Trakcja (79,95 mln zł). Dziś przeprowadzono aukcję elektroniczną, która miała pozwolić określić ostateczną wartość inwestycji. Wygrała warszawska firma Trakcja. Ostateczna kwota to 35 410 881,00 PLN brutto.

Na realizację tego projektu planowano przeznaczyć 14 479 346,34 ml złotych. W związku z tym miasto zamierza wystąpić do Rady Miejskiej o zwiększenie funduszy na tę inwestycję. Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Jak zmieni się Plac Wolności?

Remont Placu Wolności to jedna z najważniejszych inwestycji miejskich w ramach programu rewitalizacji. Zobacz, jak Plac Wolności ma wyglądać po przebudowie. Będzie zielono!


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Zobacz także

Kontakt