Urząd Miasta Łodzi

Postępy remontu ul. Traktorowej. Odnowiona ulica ma być gotowa już w tym roku

Trwa remont ul. Traktorowej, mocno zniszczonej po poprzedniej zimie, która na odcinku od ul. Rojnej przechodzi właśnie gruntowną przebudowę. Kiedy będzie można nią przejechać?

Remont Traktorowej -  fot. ŁÓDŹ.PL
Remont Traktorowej , fot. ŁÓDŹ.PL

Prace rozpoczęte w czerwcu br. przebiegają zgodnie z harmonogramem, co rodzi nadzieję na zakończenie tej inwestycji w przewidzianym terminie, a więc do końca br.

– Wykonawca przygotowuje się już do wylewania asfaltu. Między ul. Aleksandrowską a ul. Łanową trwają prace związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych drogi, a tym samym przygotowaniem warstw bitumicznych. Wykonano konstrukcję drogi do warstwy stabilizacji na całym odcinku, powstała warstwa wiążąca (bitumiczna) pomiędzy Rojną i Łanową, zrealizowano też niezbędne roboty sieciowe  – mówi Marcin Sośnierz z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Prace na ul. Traktorowej, poza wymianą nawierzchni i budową nowego ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową, obejmują również przebudowę sieci wodociągowej.

Poprawa bezpieczeństwa i dużo zieleni

Na całym remontowanym odcinku równocześnie przebudowywane są chodniki. Na przejściach dla pieszych tej ruchliwej jezdni zostaną wyznaczone bezpieczne azyle. Dla wygody pasażerów komunikacji miejskiej zmieniona zostanie lokalizacja dwóch przystanków autobusowych. Obok nich staną dodatkowe kosze na śmieci oraz ławki.

Znacząco poprawi się infrastruktura rowerowa, która zostanie uzupełniona o nową drogę rowerową po wschodniej stronie ul. Traktorowej (obecnie istnieje ona tylko na zachód od jezdni). Dla wygody zmotoryzowanych, ale też by nie musieli parkować swoich aut na chodnikach i trawnikach, wyznaczone zostaną 42 nowe miejsca parkingowe.

Remont drogi uzupełnią nowe nasadzenia zieleni 17 grusz drobnoowocowych oraz kilku tysięcy krzewów i traw.

Ulica Traktorowa przy Łanowej przed remontem

Nowa organizacja ruchu

Z powodu prac drogowych zamknięty dla ruchu pozostaje odcinek ul. Traktorowej  między ul. Grabieniec a ul. Rojną. Możliwe są tam tylko wjazdy docelowe. Niemożliwy jest wyjazd na ul. Traktorową z ul. Łanowej, która stała się ulicą bez wylotu.

Objazdem jeżdżą autobusy MPK linii 78, 96ABC i N1A i B, które kursują teraz ulicami Kaczeńcową i Aleksandrowską. Utworzony został dodatkowy przystanek w obu kierunkach, na ulicy Kaczeńcowej przy ulicy Rojnej. Trwają przygotowania do zamknięcia odcinka od ul. Grabieniec do ul. Aleksandrowskiej.

Zobacz także

Kontakt