Urząd Miasta Łodzi

Chcesz wynająć lokal przy ul. Włókienniczej? Napisz na specjalny adres mailowy

Część kamienic przy ul. Włókienniczej odzyskało swój dawny blask i czeka na nowych najemców. Wszystkie osoby zainteresowane wynajmem lokali pod kątem usługowym, twórczym czy biznesowym mogą kierować swoje pytania na stworzony do tego nowy adres mailowy.

Ulica Włókiennicza -  fot. Stefan Brajter
Interesuję Cię wynajem lokali przy Włókienniczej? Napisz maila , fot. Stefan Brajter

Pośród podwórek i skwerów, w zrewitalizowanych kamienicach usytuowane są lokale użytkowe, które czekają już na przyszłych najemców. W trakcie spotkania kreatywnego z potencjalnymi chętnymi padło wiele pomysłów na działalności, które mogłyby współtworzyć charakter ulicy Włókienniczej.

Z tego powodu utworzono nowy adres mailowy: wlokiennicza@uml.lodz.pl, pod którym wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje o dostępnych lokalach, ich rzutach oraz warunkach najmu.

Już niebawem zostaną ogłoszone kolejne terminy drzwi otwartych oraz przetargi na wynajem lokali użytkowych.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Kontakt