Urząd Miasta Łodzi

Na Wojska Polskiego remont trwa w najlepsze. Raport z placu budowy [WIDEO]

Stara ul. Wojska Polskiego znika na naszych oczach, a w jej miejscu powstaje zupełnie nowa, odmieniona ulica. Co zostało już zrobione? Jakie prace zaplanowano na najbliższe dni? Sprawdzamy na placu budowy!

Remont Wojska Polskiego -  fot. ŁÓDŹ.PL
Trwa przebudowa ul. Wojska Polskiego , fot. ŁÓDŹ.PL

Od trzech miesięcy trwa przebudowa ul. Wojska Polskiego, jednej z ważniejszych arterii północnej Łodzi.

- Ekipy budowlane rozebrały już całe torowisko tramwajowe wraz z siecią i słupami trakcyjnymi. Po zabezpieczeniu zieleni zdjęto również nawierzchnie jezdni, chodniki, krawężniki, sfrezowano stare drogi rowerowe i zdemontowano sygnalizacje świetlne. Jedną z poważniejszych prac była rozbiórka kamienicy na rogu Wojska Polskiego i Franciszkańskiej, którą też już zakończono  - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W tej chwili trwa budowa odwodnienia układu drogowo-torowego, kanalizacji deszczowej oraz gazociągów. Przebudowywana jest także magistrala wodociągowa. W najbliższych dniach kontynuowane będzie frezowanie nawierzchni ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Marynarskiej do ul. Obrońców Westerplatte, rozbiórka i wywóz podbudowy z tłucznia oraz intensywne roboty ziemne.

Zobacz remont Wojska Polskiego z lotu ptaka

Jaka będzie nowa Wojska Polskiego?

Po przebudowie Wojska Polskiego zyska nowy układ oraz torowisko tramwajowe. Wzdłuż zmodernizowanej ulicy powstaną chodniki z wydzieloną drogą dla rowerów i miejscami postojowymi dla samochodów. Pojawi się nowe oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna, posadzonych zostanie także aż 800 drzew (klonów, lip i dębów), 12 tys. krzewów, trawy ozdobne i kwiaty. Całości zmian dopełnią przystanki tramwajowe i zatoki autobusowe z wysokimi peronami ułatwiającymi pasażerom wsiadanie do pojazdów.

W ramach tej samej inwestycji częściowej modernizacji zostanie poddana ul. Zmienna, która ma obsługiwać ruch pojazdów w rejonie parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Inflancką.

Całość prac zakończy się w 2023 r. Inwestycja pochłonie ok. 134 mln zł, z czego ok. 65 mln zł to dofinansowanie unijne.


Projekt pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Kontakt