Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Rewitalizacja Wigencji na ostatniej prostej. 100-letnia fabryka zacznie tętnić życiem [ZDJĘCIA, WIDEO]

Przy OFF Piotrkowska w dawnej fabryce Wigencja powstają nowoczesne, profesjonalnie wyposażone sceny teatralne, biblioteka oraz rodzinna restauracja. Kiedy odwiedzimy nowe miejsce na kulturalnej mapie Łodzi?

Rewitalizacja Wigencji -  fot. Radosław Jóźwiak
100-letnia Wigencja niebawem zyska nową wartość , fot. Radosław Jóźwiak

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu prac budowlanych. Zaawansowanie inwestycji to już 80%. W pofabrycznych budynkach trwają intensywne prace wykończeniowe, ponadto przygotowujemy się do nasadzeń zieleni – zapewnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

– Na placu budowy pracuje 80-osobowy zespół. Zakończyliśmy szklenie szkłem profilowym zewnętrznej windy, trwa instalowanie łącznika pomiędzy budynkami tkalni i przędzalni. Na ukończeniu jest montaż konstrukcji zapadni scenicznych oraz ustrojów akustycznych małej sali teatralnej oraz sal prób i nagrań. Robotników zobaczymy również przy pracach związanych z zagospodarowaniem terenu oraz przy wykonywaniu nawierzchni granitowych – zapewnia Tomasz Cichocki, kierownik kontraktu, Mostostal Warszawa.

Fabryka sztuki na OFF Piotrkowska

Duża kubatura pofabrycznych budynków Wigencji pozwoliła  na umieszczenie w niej profesjonalnie wyposażonych dwóch scen teatru, ale również na stworzenie centrum aktywności artystycznej dla najmłodszych łodzian. Obok Teatru Pinokio, który znajdzie tu swoją siedzibę będą mieściły się pracownie twórcze, w których uzdolnione artystycznie dzieci uzyskają dostęp do sprzętu oraz wykwalifikowanych instruktorów. W kompleksie  funkcjonować będzie ponadto wyspecjalizowana w artystycznych wydawnictwach biblioteka oraz rodzinna kawiarnia.

Zielony ogród Wigencji

Rewitalizacja Wigencji to również zieleń. Na terenie zrewitalizowanej fabryki zostanie posadzonych 10 klonów polnych Carnival, pięć klonów zwyczajnych Crimson Sentry, siedem śliw wiśniowych Pissardii, a część z ośmiu rosnących tu drzew zostanie przesadzonych zgodnie z projektem zazielenienia terenu. Wkopane zostaną również krzewy (Lilak Meyera), które zajmą łącznie powierzchnię 50 mkw. oraz byliny i trawy na powierzchni blisko 670 mkw.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 zawartej w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Kontakt