Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Jak dawniej nazywały się dzisiejsze ulice w Łodzi? Sprawdź swą wiedzę! [QUIZ]

Nazwy łódzkich ulic na przestrzeni wielu dekad były wielokrotnie zmieniane, co najczęściej było konsekwencją takich uwarunkowań historycznych, jak wojny, czy okres komunizmu. Dziś zapraszamy do sprawdzenia wiedzy na temat dawnych i obecnych nazw ulic w Łodzi.

Kontakt