Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Wystrzałowa produkcja pistoletu WIST-94. Zajęły się nią łódzkie zakłady Prexer

23 marca 1999 r., rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP, wprowadzono na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP pierwszy od czasów II wojny światowej polski pistolet samopowtarzalny WIST-94, którego produkcję podjęły łódzkie zakłady „Prexer”.

Jego nazwa miała nawiązywać do sławnego przedwojennego pistoletu VIS. Prace pod kryptonimem „Piryt” nad pistoletem na nabój 9x19 mm na zlecenie MON, które ogłosiło konkurs,  prowadzono w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia od 1992 r., ale zabrakło finansów. Dzięki pomocy firmy „Prexer” projekt kontynuowano i w 1994 r. opracowany został WIST. Do 2006 r. łódzki zakład dostarczył ponad 17,5 tys. pistoletów w wersji podstawowej WIST-94 oraz z laserowym wskaźnikiem celu WIST-94L, po czym zawarto jeszcze umowę na dostawy łącznie do ponad 20 tys. sztuk.

Pistolet działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Wyposażono go w mechanizm uderzeniowy typu iglicznego i zatrzask zamkowy stalowy. Lufa ma przekrój poligonalny, czyli sześciokąta foremnego. Zastosowano wskaźnik obecności naboju w komorze, a po wystrzeleniu ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Pistolet posiada magazynek 16-nabojowy oraz stałe przyrządy, które pozwalają na prowadzenie celnego ognia do 50 m. WIST był testowany i użytkowany, choć z różnym skutkiem i oceną, w dość trudnych warunkach bojowych, m.in. przez siły Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku i Afganistanie. Potem przekazano pistolety na potrzeby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, który od ponad dekady używa zmodyfikowanej odmiany łódzkiego pistoletu.

Kontakt