Warsztaty, spotkania, spacery. Wracamy na osiedla ustalić, jak mają wyglądać inwestycje "Planu dla osiedli"

"Plan dla osiedli" to efekt wielu ubiegłorocznych spotkań prezydent Łodzi z mieszkańcami. Hanna Zdanowska wkrótce rozpocznie kolejną turę spotkań na osiedlach, by ustalić z mieszkańcami, jak w praktyce mają wyglądać inwestycje ujęte w planie.

Hanna Zdanowska zaprasza do udziału w kolejnej turze spotkań. Pierwsze będzie dotyczyło remontu ul. Krakowskiej -  fot. Paweł Łacheta / UMŁ
Hanna Zdanowska zaprasza do udziału w kolejnej turze spotkań. Pierwsze będzie dotyczyło remontu ul. Krakowskiej , fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zaprasza łodzian do udziału w kolejnej turze spotkań, podczas których mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje sugestie i propozycje odnośnie sposobu realizacji inwestycji ujętych w "Planie dla osiedli". Pierwsze spotkanie powinno dobyć się pod koniec marca, a będzie dotyczyło dokładnego zakresu remontu ul. Krakowskiej. 

- Nadchodzi czas realizacji zadań dla osiedli. Mają one być realizowane wspólnie z mieszkańcami i dlatego od ostatniego tygodnia marca do końca czerwca 2019 r. odbędzie się 15 spotkań, na których będziemy uzgadniali inwestycje zaplanowane na ten rok. Realizację "Plan dla osiedli" rozpoczynamy od remontu ulic Krakowskiej i Minerskiej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w tych konsultacjach. Dzięki temu będziecie mogli zadecydować m.in. o szerokości ulic, o tym jak będzie wyglądał pas drogowy, którędy poprowadzić drogę dla rowerów. Wasza wiedza o okolicy i lokalnych problemach i potrzebach jest niezbędna do tego, by realizowane inwestycje spełniły oczekiwania mieszkańców - tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Katarzyna Mikołajec z Zarządu Inwestycji Miejskich powiedziała: - Zbliżający się remont ul. Krakowskiej będzie przykładem jak spełnić nie tylko potrzeby okolicznych mieszkańców, ale i mieszkańców całego miasta. Jest to ulica, która przenosi spory, i to nie tylko lokalny, ruch. W tym roku naszym zadaniem jest wykonanie dokumentacji projektowej, ale zanim ogłosimy przetarg i powstania koncepcja przebudowy ul. Krakowskiej, spotkamy się z mieszkańcami, aby przedstawić im wymagania odnośnie przebudowy, ale również po to by, poznać ich oczekiwania i sugestie co do tego jak ulica powinna wyglądać po remoncie. Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców co do szerokości drogi, wyglądu chodników czy przystanków autobusowych. Będziemy też rozmawiali o tym, jak wybudować drogę rowerową. Trzeba pamiętać, że wzdłuż tej ulicy są drzewa, a jeśli będziemy chcieli włączyć w pas drogowy więcej elementów, może okazać się, że trzeba będzie zrezygnować z innych. Dlatego zanim zaprojektujemy drogę rowerową, chcemy poznać oczekiwania mieszkańców, czy ma ona powstać kosztem niektórych drzew, czy też ma powstać skromniejsza droga rowerowa, ale z całkowitym zachowaniem zieleni.

Jak poinformowała dyrektor Mikołajec, zakres konsultacji z mieszkańcami będzie bardzo duży, gdyż remont ul. Krakowskiej obejmuje odcinek od ul. Siewnej aż do Minerskiej. Podczas spotkań z mieszkańcami będą obecni pracownicy merytoryczni, aby już podczas spotkania można było omówić i przeanalizować różne sugestie zgłaszane przez mieszkańców. Remont ul. Krakowskiej będzie podzielony na etapy, gdyż natężenie ruchu, jaki się na niej odbywa jest zbyt duże, by ulicę zamknąć na całe jej długości. Łącznie z pracami projektowymi przebudowa Krakowskiej zajmie trzy lata.

Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju UMŁ dodaje: - "Plan dla osiedli" w 2019 r. to nie tylko ul. Krakowska. W tym roku mamy w budżecie uwzględnionych 61 inwestycji o łącznej wartości blisko 100 mln zł. Każdą z nich będziemy chcieli z mieszkańcami konsultować. Będą spotkania informacyjne o harmonogramie prac, a tam, gdzie jest możliwość będą zmiany dokumentacji. Jest przestrzeń do dyskusji, aby mieszkańcy konsultowali np. takie sprawy jak dosadzenie zieleni, czy nawet rodzaj zastosowanych technologii. Jeśli chodzi o inwestycje na 2020 i 2021 r., planując prace, uwzględniamy spotkania informacyjne oraz etap szerokich konsultacji z mieszkańcami.

Related News

Kontakt