Urząd Miasta Łodzi

Łódź Rewitalizuje: kończymy prace w kamienicach przy Tuwima 33 i 35

Odnowione elewacje, dobudowane piętro, rozbudowana oficyna i dach pokryty mchem. Kończymy prace w kamienicach przy ulicy Tuwima 33 i 35.

Odnowione elewacje, dobudowane piętro, rozbudowana oficyna i dach pokryty mchem. Kończymy prace w kamienicach przy ulicy Tuwima 33 i 35 -  fot. Sebastian Glapiński
Odnowione elewacje, dobudowane piętro, rozbudowana oficyna i dach pokryty mchem. Kończymy prace w kamienicach przy ulicy Tuwima 33 i 35 , fot. Sebastian Glapiński

Ulica Juliana Tuwima, jedna z najstarszych ulic w Łodzi, to również wyjątkowe miejsce na mapie miasta. To ulica, przy której historyczne centrum łączy się z Nowym Centrum Łodzi. Z jednej strony to widok na EC1-Łódź Miasto Kultury i dworzec Łódź Fabryczna, a z drugiej strony na  XIX-wieczną wielkomiejską zabudowę. 

W tym roku przy ulicy Tuwima powstaną nowe placówki czyli Dom Dziennego Pobytu i Punkt Pracy Socjalnej.

- W budynkach przy ulicy Tuwima 33 i 35 prowadzone są  zaawansowane roboty budowlane. Pod numerem 33 wykonawca zakończył prace przy elewacji od strony ulicy Tuwima oraz ukończył montaż stolarki okiennej. Przy ulicy Tuwima 35 na ukończeniu jest zagospodarowanie terenu. Obecnie trwa wykładanie nawierzchni z płyt granitowych. W budynku zakończono remont elewacji wschodniej i północnej - mówi Rafał Michaś, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

W kamienicy przy ulicy Tuwima 33 rozbudowano oficynę zachodnią i północną część poddasza budynku frontowego. W kamienicy na paterze i w części dobudowanej będzie mieścił się Dom Dziennego Pobytu. W budynku do użytkowania oddanych zostanie jedenaście komfortowych i w pełni wyposażonych mieszkań komunalnych, a w ramach dodatkowej funkcji społecznej powstanie mieszkanie chronione dla osób z pieczy zastępczej. Poza tym, na parterze do użytkowania oddane zostaną lokale dla przedsiębiorców, natomiast na poddaszu powstaną pracownie twórcze dla artystów. Na dziedzińcu wewnętrznym budynku stworzona zostanie rekreacyjna przestrzeń wypoczynkowa dla mieszkańców centrum Łodzi.

Dach budynku dziennego pobytu pokryty będzie mchem i rozchodnikiem. Zielony dach stworzy unikalny mikroklimat. W stropodachach kamienicy zamontowane zostaną budki dla jerzyków. 

Budynek mieszkalny przy ul. Tuwima 35 zmieni swoją dotychczasową funkcję mieszkalną na budynek biurowy. W budynku będzie mieścił się Punkt Pracy Socjalnej. W kamienicy nadbudowane zostało poddasze i zamontowano windę. Duży i zadrzewiony teren zewnętrzny przed kamienicą będzie miał charakter ogólnodostępnego skweru, na którym będą drzewa i krzewy.

Wartość inwestycji przy ulicy Tuwima 33 i 35 to kwota 15 726 471,15 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL.


Projekt pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic a także pierzeje ul. Kilińskiego" realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. nr UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16-00.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Kontakt