Rocznica agresji sowieckiej

Związek Sybiraków, NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka oraz uczniowie i rada pedagogiczna XII LO zorganizowały uroczystości upamiętniające sowiecką agresję na Polskę przed pomnikiem Ofiar Komunizmu na ul. Anstadta.

17 września 1939 r. Polska pogrążona w walce Niemcami została zaatakowana przez Rosję Sowiecką. Na kresach wschodnich Rzeczpospolitej doszło do walk i m.in. żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza stawili opór wkraczającej Armii Czerwonej. Obaj agresorzy dokonali podziału stref wpływów, a w naszych dziejach nastał czas okrucieństwa i niebywałych prześladowań.

- Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach, o bezimiennych często ofiarach zepchnięta była przez długi czas do sfery prywatności, była ukrywana, ale kultywowana w rodzinach i przekazywana szeptem z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu przetrwała w zbiorowej świadomości, opartej na wspólnych doświadczeniach Polaków, zesłanych na katorgę w dalekiej Syberii. Chylimy dziś czoła za Wasze poświęcenie oraz niezłomność w obliczu agresji i zła – powiedziała podczas uroczystości wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska.

Wcześniej odbyło się spotkanie modlitewne na cmentarzu na Zarzewie przed symbolicznym grobem Sybiraków. Również tam zapalono znicze i złożono kwiaty.

 

 

Kontakt