Urząd Miasta Łodzi

Konkurs na badania w ramach Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi rozstrzygnięty

Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dotyczącego badań diagnozujących potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.

 -  fot. Wydział Kultury
fot. Wydział Kultury , fot. Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dotyczącego badań diagnozujących potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6726/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 marca 2021 r.

Informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi

Kontakt