Urząd Miasta Łodzi

Otwarty konkurs ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w budżecie obywatelskim na 2021 rok.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 r.

  • Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży – osiedle Wzniesień Łódzkich;
  • Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży – osiedle Nad Nerem;
  • Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży – osiedle Ruda;
  • Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży – osiedle Dolina Łódki;
  • Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - MOSIR, ul. Karpacka 61.

Link do ogłoszenia

Termin składania ofert upływa 1 czerwca 2021 o godz. 17:00.

Kontakt