Chcesz mieć pewną pracę? Zostań opiekunką medyczną.

Zapewniamy bezpłatny kurs, stypendium, a po szkoleniu – zatrudnienie. Szukamy Pań, które chciałyby skończyć kurs opiekuna medycznego, a po nim zdobyć stałą, pewną pracę.

Zostań opiekunką medyczną
W ramach tego projektu 25 Pań znajdzie stałą pracę.

- Oferujemy bezpłatny, bardzo rozbudowany, prawie 500-godzinny kurs zawodowy na opiekunkę medyczną, stypendium na czas szkolenia, płatne praktyki zawodowe w domach pomocy społecznej, a po przebytym kursie zatrudnienie na umowę o pracę - zapewnia Magdalena Budziarek, koordynator projektu „Nowy zawód – nowa praca” z Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi.

Jakie warunki muszą spełniać Panie?

- Musi być to kobieta powyżej 30 roku życia, bezrobotna, mieszkająca na terenie Łodzi - dodaje Ewa Kacprzak z Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ.

To już kolejny nabór do takiego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Cztery Panie, które już skończyły taki kurs opiekunki medycznej pracują w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krzemienieckiej w Łodzi.

- Dwie z Pań pracują u nas jeszcze w ramach projektu unijnego. Dwie zaś, natychmiast po skończeniu kursu zatrudniliśmy. Bardzo sobie chwalę ich pracę. A trzeba mieć świadomość, że to praca, która wymaga nie tylko dużo siły, ale i empatii - mówi Danuta Gavrilenko, kierownik zespołu pielęgniarek w DPS przy ul. Krzemienieckiej. 

Wśród Pań, które skończyły kurs, a dziś już pracują w DPS jest Joanna Cyganiak.

- Przez całe zawodowe życie obiecywałam sobie, że będę wykonywała wszystko tylko nie... zawód medyczny. I co? Jestem opiekunem medycznym! Czuję, że jest to praca dla mnie - mimo, że niełatwa. Pracujemy z osobami starszymi, często leżącymi, borykającymi się z różnymi problemami medycznymi. Oczywiście, że większość naszych podopiecznych wymaga pomocy przy nakarmieniu czy innych podstawowych czynnościach, ale są i tacy, którzy potrzebują zwykłej rozmowy - mówi Joanna Cyganiak, opiekunka medyczna.

W ramach tego projektu 25 Pań znajdzie stałą pracę.

UE dofinansowała ten projekt w kwocie ok. 800 tys. zł, zaś miasto dokłada na ten cel ok. 40 tys. zł

Gdzie powinny się zgłaszać Panie zainteresowane kursem?

Do Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ 

Politechniki 32, II piętro, p. 225 a

tel. 42 272 62 56, 42 638 57 55

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt