Urząd Miasta Łodzi

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego w Łodzi

Władze Łodzi włączają się w obchody Dnia Samorządu Terytorialnego.

- 31 lat temu, 27 maja 1990 roku, wybraliśmy  pierwszy samorząd, który zaczął decydować o naszych lokalnych sprawach. Warto dziś przypomnieć ważne słowa pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Ostoja – Owsianego: Zostawmy politykę za drzwiami, dla samorządowca najważniejsi są Łodzianie. Dziś samorządność jest jednym z filarów polskiej demokracji, a samorządowcom przyświeca jeden cel – praca dla ludzi, mieszkańców naszych małych ojczyzn. To dzięki mieszkańcom Łódź się zmienia, rozwija, rozkwita. Staje się bardziej zielona, ekologiczna, przyjazna.  Mam nadzieję, że zawsze będziemy pamiętać
o niezależności i znaczeniu samorządów.  Niestety z obawą patrzę w przyszłość. Rząd próbuje ubezwłasnowolnić finansowo samorządy. Pod znakiem zapytania stawia się samorządność w naszym kraju. Dziś jednak świętujmy 31-lecie odrodzonej samorządności – nasz wspólny sukces, który zobowiązuje do dalszej pracy na rzecz naszego wspaniałego miasta. Korzystajmy z obywatelskiej energii, kreatywności i mądrego patriotyzmu łodzian. Kierujmy się miłością do Łodzi i szacunkiem dla jej mieszkańców. –
powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi.

– 31 lat temu Łódź wypłynęła na szerokie wody samorządności. Po zawirowaniach gospodarczych, politycznych miała szansę rozpostrzeć skrzydła i dołączyć do samorządności w całej Europie. Płynęliśmy po niespokojnych wodach, nieraz robiliśmy krok wstecz, nieraz była stagnacja, ale zawsze wiedzieliśmy, że samorząd będzie się w Polsce rozwijał. Teraz, od kilku lat, płyniemy w trakcie burzy, która targa tą Łodzią, którą płyniemy, a na horyzoncie jest potężny sztorm, który zagraża wszystkim tym, którzy są na pokładzie tej Łodzi samorządowej, którą mamy zaszczyt akurat teraz kierować, ale która może zagrozić przyszłości samorządności w całym kraju. 31 lat temu odbyły się wybory samorządowe, weszła w życie ustawa o samorządzie gminnym, która uznawana jest za najważniejszą i najbardziej udaną reformę fundamentów państwa polskiego, demokracji w Polsce. Teraz te fundamenty są zagrożone. Jako samorządowcy, musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, że, oprócz tego że cieszymy się z 31 lat, które minęły, to widzimy ogromne zagrożenia, przed którymi stoimy. Bo te zagrożenia mogą unicestwić samorząd w Polsce. Wszystkie korporacje samorządowe, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP apelują dzisiaj do rządu o to, aby wyjaśnił, jakie rekompensaty otrzymają samorządy w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Jeżeli sprawdzą się wyliczenia związków samorządowych, odznaczać to będzie, że nadwyżka budżetowa, która w roku 2020 wynosi 12 miliardów zł, spadnie, przy realizacji wszystkich tych założeń, do zaledwie miliarda zł dla wszystkich samorządów w skali całego kraju. 55 na 66 miast na prawach powiatu będzie na granicy bankructwa i to możemy sobie powiedzieć bardzo wyraźnie – 80% miast zagrożonych jest, po prostu, niewypłacalnością. My, jako samorządowcy, realizujemy te rzeczy, które są najbliżej mieszkańców. Przykładowo, najdrobniejsza inwestycja w chodnik, realizacja ulicy osiedlowej, posadzenie drzew – to wszystko jest realizowane przez samorząd. Jeżeli to zostanie zniszczone, to zostaną zniszczone fundamenty demokratycznego państwa prawa, a więc to wszystko, na co pracowaliśmy przez tych 31 lat. I, mimo że jest to święto, które powinniśmy świętować, to pozostaje ta gorzka myśl na temat tego, w jakim kierunku zmierzamy, bo samorząd jest nie tylko ubezwłasnowolniany finansowo. Pod znakiem zapytania stawia się samą ideę samorządności. Ta refleksja powinna towarzyszyć także naszym mieszkańcom, bo do jakiego portu teraz zmierzamy, jest dla nas niepewne. – Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Kontakt