Urząd Miasta Łodzi

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej IX kadencji

W przededniu Dnia Dziecka, radni Rady Miejskiej zachęcali uczniów łódzkich szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, które będą trwały od dzisiaj (31.05) do 11 czerwca.

Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi: – Młodzieżowa Rada Miejska została powołana decyzją Rady Miejskiej w 2007 roku. Jest ona organem doradczym, konsultacyjnym przy Radzie Miejskiej w Łodzi. Jeżeli chodzisz do szkoły ponadpodstawowej, masz 18 lat, bądź nie masz, ale dysponujesz zgodą rodziców, to zachęcamy do kandydowania. Wystarczy zebrać 50 podpisów wśród uczniów swojej szkoły i jedna osoba z tej placówki będzie reprezentowała jej społeczność szkolną. Młodzieżowa Rada Miejska jest emanacją tej społeczności, ona ma doradzać Radzie Miejskiej, Urzędowi Miasta, Prezydentowi Miasta we wszelkich decyzjach, które dotyczą bezpośrednio właśnie tej grupy wiekowej. Młodzieżowa Rada Miejska, w przeciągu tych ostatnich 14 lat działania, podjęła szereg inicjatyw, które wpisały się w naszą, łódzką społeczność. Jest to m. in. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci wi-fi, utworzenie mapy miejsc niebezpiecznych w naszym mieście. To wszystko jest zasługą właśnie tych młodych ludzi. Dlatego zachęcamy wszystkich, szczególnie w przededniu Dnia Dziecka, by zaangażować się aktywnie, by Młodzieżowa Rada Miejska była pierwszą próbą sprostania pewnym wyzwaniom, które nakładane są na osoby młode, podzielili się swoimi spostrzeżeniami, swoim doświadczeniem, swoją oceną tego, jak żyje się w naszym mieście.

Damian Raczkowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi: – Mnie, jako członkowi Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, przypada powiedzieć o tym, że te wybory są wyjątkowe, bo, jak wiemy, mamy pandemię i przez to Młodzieżowa Rada Miejska miała naturalnie przedłużoną kadencję. Ale ten ostatni miesiąc, te 3 tygodnie, które zostały teraz nauki warto wykorzystać w szkołach na integrację, której brakuje po pandemii, na zaznajomienie z tym, jak funkcjonuje szkoła, z samorządem uczniowskim. I warto, żeby te wybory przeprowadzać w swoich szkołach, bo to one integrują dzieciaki, pozwalają się poznać nawzajem, a Młodzieżowa Rada Miejska, tak naprawdę, dla wielu radnych była przedpolem do tego, żeby potem piastować funkcję radnego Rady Miejskiej, bądź pełnić funkcje polityczne dużo wyżej. To jest taka nauka samorządu, młodzieżowi radni biorą udział w normalnych komisjach Rady Miejskiej, czyli tego organu uchwałodawczego. Ja, osobiście, na komisje zawsze ich zapraszam, jeżeli mają pytania, my się pojawiamy, więc to jest taka szkoła samorządu dla osób, które jeszcze nie mogą kandydować do tej prawdziwej Rady, ale chcą się czegoś o mieście dowiedzieć i nauczyć. Tak jak powiedziałem, startujcie, te 3 tygodnie warto wykorzystać na to, żeby w szkole się zapoznać z kolegami, zrobić kampanię, zintegrować się ze szkołą i zostać reprezentantem szkoły w Młodzieżowej Radzie Miejskiej, bo to, naprawdę, fajne pole do działania, fajna szkoła polityki.

Kontakt