Urząd Miasta Łodzi

Łódź rewitalizacja. Wkrótce rozpoczną się prace w zabytkowej kamienicy przy ulicy Kilińskiego 28

Powstaną w niej mieszkania komunalne i lokale. Nie zabraknie zielonego podwórka z placem zabaw, pergolami, krzewami oraz pnączami.

Kilińskiego 28
Zabytkowa kamienica przy ul. Kilińskiego 28 została wybudowana dla Adolfa Karola Rittera. Jej projekt powstał w 1883 r. a kamienica dwa lata później.

– Kamienica przy ul. Kilińskiego 28 jest jedną z czterech przy tej ulicy, które zostaną odnowione w ramach programu rewitalizacji. Jako pierwszy oddaliśmy do użytkowania 100-letni budynek przy ul. Kilińskiego 26. Wielorodzinny budynek mieszkalny, został gruntownie zmodernizowany i ocieplony. W tym roku zakończyliśmy prace przy ul. Kilińskiego 39. Dziki parking i nieuporządkowane targowisko przekształciliśmy w ryneczek ze stylowym zadaszeniem, a po drugiej stronie ulicy stworzyliśmy kieszonkowy park z placem zabaw i zielenią. Rewelacyjnie prezentuje się też stojąca w tym miejscu kamienica. Przez lata straszyła ponurą ślepą ścianą od strony ul. Kilińskiego. Teraz pojawiły się na niej liczne okna oraz 12 balkonów, a odświeżona i urozmaicona elewacja cieszy oczy przechodniów. Kamienica przy ul. Kilińskiego 28, której remont rozpocznie się już niedługo, będzie pełniła, tak jak wcześniej, funkcje mieszkalno-użytkowe, ale dodatkowo przywrócimy do użytkowania poddasze – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi

Zabytkowa kamienica przy ul. Kilińskiego 28 została wybudowana dla Adolfa Karola Rittera. Jej projekt powstał w 1883 r. a kamienica dwa lata później.

W trakcie badań okazało się, że obiekt miał bardzo bogatą dekorację malarską. Odkryto polichromie w prześwicie bramowym, klatce schodowej oraz w niektórych mieszkaniach. Budynek ma kształt zbliżony do litery „L”, ponieważ w trakcie budowy właściciel zrezygnował z oficyny od strony ul. Rewolucji 1905 r.

Pierwotny projekt kamienicy był bardzo efektowny, jednak podczas jej budowy właściciel zrezygnował z wielu ozdobnych elementów, szczególnie w górnej części budynku. Natomiast kolorystyka elewacji remontowanego budynku została ustalona na podstawie szczegółowych badań konserwatorskich. Po zakończeniu remontu Łódź odzyska bardzo ciekawy budynek świadczący o bogatej przeszłości miasta.

– Wyremontowane będzie również podwórko. Rosnące na nim drzewa zostaną zachowane, a część terenu wyłożonego betonową kostką zamieni się w zielony skwer z trawą i różnorodnymi krzewami. Do dyspozycji mieszkańców będą stylizowane ławki oraz pergole z pnączami. Nawierzchnia podwórka zostanie wykonana z kamiennej kostki, ale wokół niewielkiego placu zabaw dla dzieci będzie bezpieczna nawierzchnia tartanowa. Dzieci będą mogły korzystać z piaskownicy, karuzeli i huśtawki. Tak zorganizowane podwórko będzie przyjaznym miejscem spotkań dla mieszkańców budynku. Dodatkowo podwórko zyska nowe, stylizowane ogrodzenie od strony północnej i wschodniej. Do dyspozycji mieszkańców będzie stojak na rowery, trzepak, kosz na śmieci oraz oświetlenie – mówi Sławomir Ostrowski, przedstawiciel generalnego wykonawcy.

Po rewitalizacji w kamienicy przy ul. Kilińskiego 28 powstanie 16 mieszkań komunalnych oraz 3 lokale usługowe na wynajem dla małych przedsiębiorców. Jedno z mieszkań będzie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Remontowany budynek będzie miał 1250 m kw. powierzchni użytkowej. Kamienica zostanie podłączona do sieci CO, ułożone zostaną nowe instalacje, łącznie z siecią teleinformatyczną.

Koszt inwestycji to 6,6 mln zł. Inwestycja zostanie zakończona w I kw. 2022 roku.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt