Urząd Miasta Łodzi

Absolutorium prezydent miasta Łodzi

Przemówienie prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej z dzisiejszej, absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej.

Absolutorium prezydent miasta Łodzi

Szanowni Państwo Radni

Panie Przewodniczący

 

Za nami wyjątkowy rok. Rok, jakiego się nie spodziewaliśmy, rok, którego nikt nie przewidział.

Szczegółowe informacje dotyczące finansów miasta przekaże Państwu za chwilę Pan Skarbnik, ja natomiast mogę Państwu powiedzieć, że biorąc pod uwagę ekstraordynaryjne okoliczności w jakich się znaleźliśmy sytuacja finansowa miasta jest dobra, wskaźniki są na stabilnym poziomie i z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Pandemia, przy braku wymiernej i realnej pomocy rządu dla samorządów oraz instrumentalne upolitycznienie procesu przyznawania rządowych dotacji wymusiły na nas pewne ograniczenia w wydatkach bieżących oraz inwestycjach. Mimo to utrzymaliśmy ciągłość największych miejskich projektów, zachowaliśmy tempo inwestycji, które są kołem zamachowym gospodarki.

Nadal jesteśmy liderem rewitalizacji w Polsce,  inwestujemy w transport, rozwój ekologicznej komunikacji, w zielone projekty, które poprawiają jakość i komfort życia w Łodzi.

Co prawda zostaliśmy zmuszeni do zwiększenia planowanego pierwotnie poziomu deficytu, zmniejszyła się w stosunku do lat ubiegłych nadwyżka operacyjna miasta, ale ocena naszych finansów  przez zewnętrznych ekspertów jest nadal pozytywna. Zarówno RIO w Łodzi jak i niezależny Biegły Rewident  w zakresie naszych sprawozdań za 2020 r wydały opinie pozytywne. Również  ostatnia ocena  firmy ratingowej S&P pozostała na niezmienionym, wysokim poziomie BBB+ z prognozą stabilną.

Chciałabym także podziękować Komisom Rady Miejskiej w Łodzi za pozytywne opinie wykonania naszego budżetu. W szczególności Komisji Rewizyjnej za wnikliwą analizę i skierowanie wniosku o udzielenie mi Absolutorium. Traktuję to jako docenienie wysiłków wszystkich moich współpracowników i urzędników w 2020 roku.

To był ciężki rok, ale nie czekaliśmy z założonymi rękami. W czasie największego kryzysu od lat przygotowaliśmy, jako jedno z nielicznych miast w Polsce i Europie, nowa strategię rozwoju. Kilka miesięcy temu przewidzieliśmy stopniowy powrót do nowej normalności. Przygotowaliśmy plan, który ma zapewnić naszemu miastu jak najlepszy start w post-pandemicznej rzeczywistości, który pozwoli zyskać przewagi nad innymi miastami w naszej części Europy.

 

Szanowni Państwo,

ostatnie kilkanaście miesięcy pokazało, jak bardzo zależni jesteśmy od wydarzeń, na które nie mamy wpływu. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak bardzo rząd PIS boi się wolnych, niezależnych samorządów, jak łatwo wyciąga rękę po pieniądze mieszkańców Łodzi, jak mało daje w zamian.

W tej sytuacji, musimy dalej robić swoje. Trzymać się przyjętych założeń, reagować na potrzeby zgłaszane przez łodzian. Mam głęboką nadzieję, że jeśli świat ostatecznie przezwycięży zagrożenia związane z wirusem covid-19, a rząd wycofa się z najbardziej szkodliwych dla samorządów pomysłów, w przyszłym roku będę miała dla Państwa lepsze wiadomości. 

Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi

Kontakt