Urząd Miasta Łodzi

Pierwszy etap rekrutacji do szkół średnich zakończony

Absolwenci klas 8 poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich.

Dziś absolwenci klas 8 poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich.
Z ubiegających się o miejsce w placówce ponadpodstawowej nie zostało zakwalifikowanych 332 uczniów, ale pozostały jeszcze 424 wolne miejsce w tym: 101 w liceach, 208 w technikach oraz 115 w szkołach branżowych.

Dziś absolwenci klas 8 poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich. 5 062 z nich zostało już zakwalifikowanych do jednej z 3 wskazanych szkół średnich prowadzonych przez samorząd. Tradycyjnie najwięcej chętnych 3 237 osób zostało zakwalifikowanych do liceów, 1 566 do techników oraz 250 do szkół branżowych
I stopnia.

Z ubiegających się o miejsce w placówce ponadpodstawowej nie zostało zakwalifikowanych 332 uczniów, ale pozostały jeszcze 424 wolne miejsce w tym: 101 w liceach, 208 w technikach oraz 115 w szkołach branżowych.

Z uwagi na duże zainteresowanie uczniów w trakcie przydziału kandydatów do poszczególnych szkół otwarte zostały dodatkowe, nieplanowane wcześniej oddziały w II, XX, XXIX, XXX oraz XXXII LO oraz 1 oddział w szkole branżowej I stopnia
w Zespole Szkół Samochodowych.

Wśród najchętniej wybieranych liceów przez absolwentów klas 8 nie ma niespodzianek, nadal są to: I, III, IV, XXI, XXV, XXVI oraz XXXI LO. Warto podkreślić, że XXV LO od trzech lat cieszy się uznaniem kandydatów i ma więcej chętnych niż miejsc. W technikach najwięcej chętnych było do klas o specjalności: technik informatyk, programista, mechatronik, weterynarii, grafiki poligrafii cyfrowej oraz fotografii i multimediów. W szkołach branżowych popularne zawody to: elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz, kierowca mechanik, mechanik motocyklowy, fryzjer, cukiernik.

XXXIV LO utworzy 2 oddziały, do których zakwalifikowano łącznie 49 uczniów, pozostało w tych oddziałach jeszcze 9 wolnych miejsc. Dyrektor placówki planował utworzenie 3 oddziałów, ale w rekrutacji okazało się, że nie ma tylu chętnych.

Z pierwszej preferencji było 24 kandydatów, pozostali zakwalifikowani z 2 lub 3 preferencji.

Od jutra tj. 23 lipca do 30 lipca kandydaci zakwalifikowani do szkół muszą złożyć poświadczenie woli nauki, składając w placówce oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty. To bardzo ważne, ponieważ spóźnialscy oraz ci, którzy dokumentów nie dostarczą w tym terminie zostaną wykreśleni z listy zakwalifikowanych i w konsekwencji pozostaną bez szkoły.

2 sierpnia będą znane listy przyjętych do poszczególnych szkół a od 3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Łódzki Kurator Oświaty do 3 sierpnia opublikuje listę wolnych miejsc w poszczególnych szkołach a kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani będą mieć czas do 5 sierpnia do godz. 15 aby złożyć dokumenty w wybranej placówce, dysponującej wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się już bezpośrednio w szkołach.

Kontakt