Urząd Miasta Łodzi

DOSTĘPNOŚĆ. WŁĄCZAM konferencja metodyczna

Jak skutecznie otwierać drzwi do zasobów kultury wszystkim? Skąd u animatorów, twórców i artystów pomysły, by rozpocząć współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami i tworzyć także z nimi i dla nich? Czy podejmując tego rodzaju wysiłek, mają obawy, czy boją się niepowodzenia? Jak dużo jeszcze musimy zmienić w podejściu do osób niepełnosprawnych? Na te i inne pytania będziemy odpowiadać w trakcie październikowej konferencji, będącej kontynuacją projektu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ.

Wydarzenie będzie poświęcone dobrym praktykom w otwieraniu kultury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – osób starszych, seniorów zależnych, osób niewidomych i niedowidzących, osób ze spektrum autyzmu, czy niepełnosprawnością ruchową. Te potrzeby, których z reguły nawet sobie nie uświadamiamy i o których będziemy mówić, często wynikają z różnego rodzaju chorób i schorzeń.

Konferencja jest adresowana do pracowników instytucji kultury, animatorów, organizacji pozarządowych a także do osób zarządzających placówkami, które chcą budować i tworzyć projekty i programy włączające różnorodne grupy osób.
Zaproszenie do udziału przyjęli eksperci i społecznicy. Są wśród nich:
Izabela Sopalska-Rybak – założycielka i prezeska zarządu Fundacji Kulawa Warszawa, trenerka, działaczka społeczna; Monika Stroińska – gerontopsycholog, założycielka Centrum Montessori Senior; Tamara Sass – artystka, twórczyni projektu TAXO. SZTUKA DOTYKU; Jan Gawroński – piętnastolatek w spektrum autyzmu i z milionem innych zalet, samorzecznik, społecznik działający w Fundacji Autism Team; Sylwia Kowalska – współtwórczyni Fundacji Autism Team oraz Inicjatywy Obywatelskiej Chcemy Całego Życia; Monika Goetzendorf-Grabowska artystka, edukatorka, członkini Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (PK InSEA) oraz Iwona Pietrzak – arteterapeutka, muzykoterapeutka i bajkoterapeutka kliniczna, prezes Zarządu Stowarzyszenia Kamienica 56 w Łodzi, która jest współorganizatorem konferencji.

Rejestracja uczestniczek i uczestników trwa od 27 września do 15 października pod poniższym linkiem forms.gle/bRjnFJaQTTyeN5Hz8

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc stacjonarnych, pierwszeństwo udziału mają pracownicy miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, w tym na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami i osób z niepełnosprawnościami.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja stacjonarnie – Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3, Łódź
transmisja paneli – FB Łódź pełna kultury, FB Fabryka Sztuki

Część panelowa konferencji będzie tłumaczona na Polski Język Migowy.

Organizatorzy:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi
Stowarzyszenie Kamienica 56
Fabryka Sztuki w Łodzi

Partnerzy merytoryczni #chodziODOSTĘPNOŚĆ
Oddział ds. osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi
Fabryka Sztuki w Łodzi
Stowarzyszenie Kamienica 56
Łódzkie Centrum Wydarzeń
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki Centrum Kształcenia Języka Migowego
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki – warsztat terapii zajęciowej

Kontakt