Urząd Miasta Łodzi

Wizyta nowego Ambasadora Austrii w Łodzi

18 października 2021r. odbyło się pierwsze spotkanie z Jego Ekscelencją Andreasem Stadlerem, Ambasadorem Austrii. Listy uwierzytelniające Pan Ambasador złożył we wrześniu b.r. i Łódź była pierwszym miastem, które zdecydował się odwiedzić.

Nie była to pierwsza wizyta Jego Ekscelencji w naszym mieście, gdyż w latach 1999 – 2004 jako dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie często współpracował m.in. z Muzeum Sztuki w Łodzi, Katedrą Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Łódzkim organizując liczne wystawy, odczyty autorów oraz konkursy literackie i translatorskie.

Podczas rozmów z Prezydent Miasta Łodzi Hanną Zdanowską oraz Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Łodzi Adamem Pustelnikiem rozmawiano o zachodzących w naszym mieście pozytywnych zmianach, projektach rewitalizacyjnych oraz proekologicznych działaniach Miasta. Goście zapoznali się również z gospodarczą ofertą naszego Miasta i dyskutowali o potencjalnych wspólnych projektach.

W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta Łodzi uczestniczyli również Pani Rebecca Greenstein, małżonka ambasadora, która jest uznaną amerykańską aktorką, piosenkarką oraz dyrektorem w Opera Modern w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych oraz Prezesem Stowarzyszenia Opery Modern w Wiedniu, Pani Gudrun Hardiman-Pollross – Dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie oraz Pan Paweł Zyner – Konsul Honorowy Austrii w Łodzi.

Kontakt