Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Kierujący na bakier z przepisami

W sobotę, 14 października Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi zarejestrowało 183 interwencje.

Kierujący na bakier z przepisami
Kierujący na bakier z przepisami, arch. SM

Najwięcej interwencji tj. 70 dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, które najczęściej popełniali kierujący pojazdami, natomiast 40 związanych było z zakłócaniem ładu i porządku publicznego. 25 zgłoszeń, które dotyczyły interwencji z udziałem zwierząt zostały przekazane do realizacji Sekcji Animal Patrol. W wyniku przeprowadzonych czynności do Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej przewieziono 13 osób w stanie upojenia alkoholowego, które decyzją lekarza dyżurnego pozostały do wytrzeźwienia.

Kontakt