Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Zapowiedź LVIII sesji Rady Miejskiej

Jutro, 18 października, o godz. 9: 00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 rozpocznie się LVIII sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się m. in. projekty uchwał dotyczące zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2040.

Radni dyskutować będą także o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta położonej w rejonie ulic: Wschodniej, Rewolucji 1905 r., płk. Jana Kilińskiego, Włókienniczej, Stefana Jaracza, Grzegorza Piramowicza i prezydenta Gabriela Narutowicza, a także obejmującego dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.

Na jutrzejszej sesji radni podejmą decyzję w sprawie wyrażania zgody na połączenie Miejskiej Areny Kultury i Sportu z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi. Dzięki temu ograniczone zostaną koszty funkcjonowania spółek, ponieważ będą zlikwidowane dublujące się stanowiska m. in. w księgowości, marketingu czy radzie nadzorczej.

W porządku obrad znalazły się także projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 34 i Emilii Plater bez numeru oraz połączenia Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II z Domem Dziennego Pobytu nr 2.  

Porządki obrad sesji Rady Miejskiej można znaleźć pod adresem:

bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/porzadki-obrad-sesji-rady-miejskiej/

Kontakt