Lodz.pl

Urząd Miasta Łodzi

Nowy konkurs wspierający działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami … [rehabilitacja, włączanie społeczne itp.]

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ zaprasza do udziału w konkursie ofert na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

  1.  Prowadzenia rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 70.000,- zł.
    Termin realizacji - od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 23 kwietnia 2018 r. do 23 grudnia 2018 r.
  2. Prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 33.000,- zł.
    Termin realizacji - od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 23 kwietnia 2018 r. do 23 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 17 kwietnia 2018 r.  (o godz. 17:00).

 

UWAGA! Oferty należy składać za pośrednictwem strony www.witkac.pl

Pełne informacje o konkursie znajdują się w ogłoszeniu konkursowym w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ (przejdź do ogłoszenia >>> )

 

 

 

Kontakt