Urząd Miasta Łodzi

Lodz.pl 600 lat Łodzi

Uchwała w sprawie reklam znalazła się w sądzie

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2016 r. Dotyczy ona ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Dokument określa np., jakiej wielkości i w jakich kolorach reklamy mogą znaleźć się w przestrzeni publicznej.

Zdaniem wojewody uchwała nie posiada waloru spójności i niesprzeczności, nie jest dobrym aktem prawa miejscowego. Ponadto narusza interesy prawne podmiotów, które również ją zaskarżyły. Decyzję wojewody komentuje przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak.

- Do Rady Miejskiej nie dotarła jeszcze argumentacja wojewody. Nie jest niczym złym, jeśli ewentualne spory rozstrzyga Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jestem przekonany, że uchwała łódzkich radnych została przyjęta zgodnie z prawem. Dla nas najistotniejsze było to, aby chronić krajobraz i usunąć z przestrzeni publicznej szpecące reklamy. Łódź pięknieje i chce być normalnym, europejskim miastem – podkreśla przewodniczący.

Łódź, decyzją Rady Miejskiej, przyjęła ten dokument (tzw. kodeks reklamowy), jako pierwsze miasto wojewódzkie w Polsce. Uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie wciąż obowiązuje.

 

 

Zobacz także

Kontakt