Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Kradzież eksponatów z Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Złodzieje uszkodzili gabloty w muzeum przy ul. Gdańskiej 13 i ukradli znajdujące się w nich 3 eksponaty – zabytkowe pistolety. Nie stanowią zagrożenia i nie mogą zostać użyte do strzelania - zostały pozbawione iglic.

Złodzieje uszkodzili gabloty w muzeum przy ul. Gdańskiej 13 i ukradli znajdujące się w nich 3 eksponaty – zabytkowe pistolety. Policja jest w trakcie ustalania okoliczności zdarzenia i sprawców. Dochodzenie prowadzi IV komisariat Policji w Łodzi, przy ul. M. Kopernika 29/31, tel.: 42 665 23 00

W załączniku przesyłamy karty inwentarzowe skradzionych eksponatów - ich wartość jest szacowana na ok. 2,5 tys. zł. Nie stanowią zagrożenia i nie mogą zostać użyte do strzelania - zostały pozbawione iglic.

Prosimy o rozpowszechnianie przesłanej informacji i zdjęć eksponatów – może to być pomocne w ich odzyskaniu i ujęciu sprawców.

Related Files

Kontakt