Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Regulamin konkursu, gdzie do wygrania są bilety na mecze Ligi Światowej siatkówki

Oto regulamin konkursu zorganizowanego na fanpageu Łodzi, w którym do wygrania są bilety na mecze Ligi Światowej siatkówki.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Łodzi (Piotrkowska 104, 90-926 Łódź), zwany dalej organizatorem.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Urząd Miasta Łodzi.
 3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 4. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 5. Konkurs trwa od momentu publikacji postu konkursowego do momentu gdy 100 osoba odpowie dobrze na zadane pytanie konkursowe.
 6. Wygrywa 50 osób w środę i 50 osób w czwartek.§2 Uczestnicy

 1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które wyślą na adres: ldzkonkurs@gmail.com dobrą odpowiedź na zadane pytanie konkursowe.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
  Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko] na potrzeby konkursu.
 3. Przystępując do konkursu i wysyłając odpowiedź na pytanie konkursowe, uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w regulaminie.


§3 Zasady konkursu

 1. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wysłaniem odpowiedzi na pytanie konkursowe na adres ldzkonkurs@gmail.com.
 2. Nagrodę wygrywa pierwsze 100 osób, które wyślą odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. Wygrywa 50 osób w środę i 50 osób w czwartek.
 3. Odpowiedź konkursowa ma być przesłana indywidualnie.
 4. Odpowiedź może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.
 5. Pytanie konkursowe zadane jest w poście na Facebooku dotyczącym konkursu. Jeden konkurs odbędzie się w środę a drugi w czwartek.


§4 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są bilety na mecze ligi światowej siatkówki do wyboru: Polska-Iran (17.06) do wygrania w środę i Polska-USA (18.06) do wygrania w czwartek.
 2. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 3. Żaden ze zwycięzców nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 4. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez zwycięzców, organizator nie ma obowiązku przyznania jej innemu uczestnikowi.
 5. Nagrody przyznawane pierwszym 100 osobom, które wyślą e-mail z dobrą odpowiedzią na pytanie konkursowe na ldzkonkurs@gmail.com Wygrywa 50 osób w środę i 50 osób w czwartek.
 6. Po zakończeniu konkursu organizator w odpowiedzi na maila przekaże informacje o szczegółach dotyczących odbioru nagrody.

§5 Prawa autorskie i inne

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, ze jest autorem treści, które przesyła w zgłoszeniu konkursowym.


§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fanpage Łodzi.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Kontakt