Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

W hołdzie pracownikom szpitala

Rada Miejska rozpatrzy dzisiaj projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Katyńskiego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW przy ul. Żeromskiego 113.

Na tablicach pamiątkowych ma znaleźć się 70 nazwisk lekarzy, personelu medycznego, farmaceutów, którzy zostali zamordowani w Charkowie i Katyniu. Przed powołaniem do Wojska Polskiego służyli pacjentom. Pracowali wówczas w 4. Wojskowym Szpitalu Okręgowym w Łodzi im. gen. dyw. dra med. Felicjana Sławoja Składkowskiego.

Budowa pomnika i upamiętnienie ofiar sowieckiej zbrodni jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Łodzi i władz USK im. WAM –CSW. Odsłonięcie pomnika zaplanowane jest na 23 września 2017r. i ma być ważnym elementem obchodów 80-lecia szpitala.

Kontakt