Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Co za 250 tys. zł wymyślili łódzcy studenci?

Urząd Miasta Łodzi po kolejny przyznał dotacje organizacjom pozarządowym działającym w obszarze akademickim. Ogłoszony przez Operatora, którym jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS konkurs „Łódź naukowa Łódź akademicka 2021”, został rozstrzygnięty.

Konferencja prasowa z udziałem Wiceprezydenta Adama Pustelnika
- Rozstrzygnęliśmy konkurs dotacyjny „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2021”. Po raz kolejny konkurs, kierowany do łódzkich studentów spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

W tym roku do konkursu wpłynęła rekordowa liczba wniosków, bo aż 52. W sumie dotację otrzymało 15 projektów, łączna pula dotacji wyniosła 250 tys. zł.  Minimalna wysokość dotacji wynosiła 7 tys. zł, maksymalna 25 tys. zł.

Dofinansowane projekty będą realizowane przez lub we współpracy z łódzkimi uczelniami: Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademią Muzyczną w Łodzi oraz Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły pozyskać dotację na projekty związane z:

  • realizacją krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi, wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki;
  • zapewnieniem czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi oraz propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą;
  • budową i wzmocnieniem wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego;
  • realizacją działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni;
  • realizacją internetowych kampanii promocyjnych przedstawiających ofertę edukacyjną  łódzkich uczelni w kraju i zagranicą  ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się zarówno kampanie promujące łódzkie uczelnie, wydarzenia o charakterze naukowym, wizyty znanych autorytetów naukowych na łódzkich uczelniach oraz wyjazdy studentów do zagranicznych ośrodków naukowych w celu wzięcia udziału w międzynarodowych konkursach naukowych i artystycznych.

Jednym z beneficjentów  w tym właśnie obszarze został zespół GUST (Generative Urban Small Turbine) z Politechniki Łódzkiej, który dzięki pozyskanej dotacji weźmie udział w konkursie International Small Wind Turbine Contest w Holandii na projekt i prototyp przydomowej turbiny wiatrowej.

- Rozstrzygnęliśmy konkurs dotacyjny „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2021”. Po raz kolejny konkurs, kierowany do łódzkich studentów spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęła rekordowa liczba 52 wniosków, z czego 15 zostało objętych dofinansowaniem. Łączna pula przewidzianych nagród to 250 tys. Dla Łodzi jest niezwykle ważne, że młodzi, kreatywni ludzie tworzą w naszym mieście innowacje. Cieszymy się, że dzięki pozyskanej dotacji zespól GUST weźmie udział w konkursie International Small Wind Turbine Contest w Holandii na projekt i prototyp przydomowej turbiny wiatrowej. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękuję za udział w konkursie, a realizatorom zwycięskich projektów gratuluję i życzę kolejnych super innowacyjnych projektów i nagród za ich realizację. – powiedział Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

Projekty objęte dotacją będą realizowane od 15  lutego do 15 listopada 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu oraz projektów udzielają:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

42 207 73 39, 509 899 449, opus@opus.org.pl,  www.opus.org.pl

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi

42 638 59 39, boi@uml.lodz.pl

 

Informacje na temat projektu GUST:

GUST (Generative Urban Small Turbine) to projekt studencki uruchomiony w październiku 2015. Projekt realizowany jest przez członków Studenckiego Koła Naukowego Energetyków (SKNE) znajdującego się przy Instytucie Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

Działalność studentów w projekcie obejmuje badania i projektowanie turbin wiatrowych dla obszarów miejskich i podmiejskich.  Ambicją studentów zespołu GUST jest zaproponowanie  rozwiązań technicznych pozwalających na pełniejsze wykorzystanie tego źródła energii, jak również szeroko pojęta popularyzacja wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej.

Celem projektu jest promowanie pozyskiwanie energii odnawialnej z wiatru na potrzeby indywidualnych użytkowników (prosumentów). W tym celu został zaprojektowany i skonstruowany prototyp przydomowej turbiny wiatrowej. Ma on za zadanie pokryć przynajmniej częściowo codzienne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię elektryczną, jak również przyczynić się do redukcji kosztów i zwiększenia oszczędności.  Użycie małej, przydomowej turbiny wiatrowej zaprojektowanej i skonstruowanej przez zespół GUST zredukuje wciąż rosnące koszty związane z zakupem energii elektrycznej od dostawców. Ponadto przyczyni się do ograniczenia zużycia prądu z centralnej sieci, co pośrednio wpłynie na ograniczenie spalania nieekologicznych paliw kopalnych w elektrowniach.

Projekt GUST od 5 lat bierze udział w konkursie International Small Wind Turbine Contest w Holandii rywalizując z zespołami z całego świata. Celem konkursu jest przygotowanie przez zespół studentów projektu małej turbiny wiatrowej spełniającej szereg wymagań postawionych przez organizatorów. W latach 2016-2018 zespół trzykrotnie zajął pierwsze miejsce we wcześniej wspomnianym konkursie, a w roku 2019 otrzymał III miejsce. W 2020 roku z powodu wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w ramach konkursu odbyło się sympozjum online, w którym zespół GUST wziął udział i zaprezentował modernizację swojego modelu przydomowej turbiny wiatrowej. 

Innowacyjny pomysł studentów jest również prezentowany na wielu międzynarodowych targach na całym świecie. Praca  w projekcie wiąże się nie tylko z zagadnieniami inżynierskimi, ale również z szerzeniem świadomości  na temat energii wiatrowej.

Dzięki uzyskanemu wsparciu z projektu Łódź Naukowa Łódź Akademicka 2021 zespół GUST będzie miał możliwość wyjazdu na kolejną edycję konkursu ISWTC 2021, która odbędzie się zgodnie z planem pod koniec czerwca w Holandii, gdzie studenci będą mieli możliwość przetestowania turbiny wiatrowej rywalizując z zespołami z całego świata.

Related Files

Kontakt