Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Unia wspiera szkolnictwo

Łódzkie szkoły - kształcenia ogólnego oraz zawodowe - realizują 56 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Łączna wartość projektów to ponad 42 mln zł, a wkład finansowy miasta wnosi niewiele ponad 1,6 mln zł. Jeszcze w lipcu i sierpniu szkoły będą się ubiegać o dofinansowanie w kolejnych projektach, a pomoc z Unii ma wynieść 40 mln zł. - Tylko w szkołach zawodowych w stażach, które na pewno pomogą uczniom odnaleźć się na rynku pracy uczestniczyło prawie trzy tysiące uczniów, a wszystko dzięki wsparciu funduszy zewnętrznych - podkreślił wiceprezydent Tomasz Trela i dodaje: - Oprócz staży szkoły doposażają pracownie, modernizują się co z pewnością podnosi jakość kształcenia oraz komfort tak nauki jak i pracy nauczycieli.

Wzorem kompleksowego wykorzystania szans jakie dają unijne fundusze może być szkoła Podstawowa nr 173, która w minionym roku szkolnym dzięki środkom z Brukseli oferowała uczniom zajęcia podnoszące ich kompetencje miękkie, rozwijające zainteresowania i talenty a teraz szykuje się do realizacji projektu inwestycyjnego. - Wymienimy instalację elektryczną w budynku wraz z siecią informatyczną, a przy okazji odnowimy sale lekcyjne i ich wyposażenie - tłumaczy Bożena Biniek, dyrektor SP 173 i dodaje: - Aplikujemy także o dofinansowanie w nowych konkursach, tym razem chcemy naszym uczniom pomóc w rozwijaniu przedsiębiorczości poprzez udział w ciekawych zajęciach spoza programu nauczania.

Z 56 realizowanych projektów 25 dotyczyło kształcenia ogólnego i skorzystało z nich ponad 4 tys. uczniów i nauczycieli, natomiast w 31 projektach szkół zawodowych wzięło udział prawie 3 tys. uczniów. Część z nich miało okazję odbywać staże i praktyki u niemieckich partnerów, a przy okazji zapoznać się z ofertami unijnego rynku pracy.

W czasie wakacji kolejne placówki będą startować w konkursach o środki z UE, część z nich jest adresowana do placówek położonych w strefie rewitalizacji obszarowej realizowanej przez miasto.

Kontakt