Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Włókiennicza. Dwie kolejne kamienice do remontu [WIZUALIZACJE]

Rozpoczęły się prace budowlane w dwóch zabytkowych kamienicach u zbiegu ulic Wschodniej i Włókienniczej. Czeka je gruntowna przebudowa, odnowienie elewacji oraz remont łączącego je podwórza.

Włókiennicza 2 -  mat. prasowe
Tak ma wyglądać kamienica przy ul Włókienniczej 2 , mat. prasowe

Prace rozbiórkowe w kamienicach przy ul. Wschodniej 52 i Włókienniczej 2 już trwają. – Skuwamy tynki, rozbieramy ścianki działowe, zrzucamy stare stropy. Na obu budynkach nie ma już starej więźby dachowej, którą zastąpi nowa konstrukcja. Niezmienione pozostaną jedynie ściany konstrukcyjne – mówi Patryk Markowski, kierownik robót.

Jakie zmiany po remoncie?

– Na najwyższej kondygnacji kamienicy przy ul. Wschodniej 52 powstanie nadbudowa poddasza, dzięki czemu będzie można tam ulokować dodatkowe pomieszczenia mieszkalne. Łącznie w kamienicy znajdzie się 18 mieszkań komunalnych i 3 lokale usługowe na parterze. Natomiast w kamienicy przy ul. Włókienniczej 2 powstanie 21 mieszkań, w tym 1 dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz 2 lokale użytkowe – mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Oba budynki zostaną podłączone do sieci centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne i łazienki z wannami lub prysznicami. Wymienione zostaną instalacje elektryczna, wodna oraz gazowa. Obie kamienice uzyskają także dostęp do sieci światłowodowej.

Nowe podwórko

Na podwórku łączącym obie kamienice pojawi się zieleń i mała architektura

Kamienice przy ul. Wschodniej 52 i Włókienniczej 2 łączy wspólne podwórze, które zostanie uporządkowane, zagospodarowane i zazielenione, by stworzyć wygodną przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców. Aby je powiększyć wyburzone zostaną stojące na nim teraz komórki. Wymieniona zostanie nawierzchnia na zrobioną z kamiennej kostki i betonowych płyt. Podwórko się zazieleni - pojawi się na nim nie tylko trawnik, ale także krzewy, drzewo oraz rośliny pnące, które ukryją pergolę śmietnikową. Nie zabraknie też elementów małej architektury - na podwórku staną ławki, altana oraz trzepak, a na ścianach budynków zamontowane zostaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków. 

Tak ma wyglądać po remoncie kamienica przy ul. Wschodniej 52

Kochankowie z ulicy Kamiennej

Płaskorzeźba „Kochankowie z ulicy Kamiennej”, która znajdowała się na elewacji budynku przy ul. Włókienniczej 2 na czas remontu została zdemontowana. Po zakończeniu prac i koniecznym oczyszczeniu powróci na swoje miejsce. Dzieło autorstwa Wojciecha Gryniewicza nawiązuje do piosenki Agnieszki Osieckiej z lat 50. XX wieku.

Wartość inwestycji w obu kamienicach to 12 mln zł. Planowane zakończenie prac to trzeci kwartał 2022 r. Do końca 2023 roku miasto wyremontuje 8 kamienic stojących przy ul. Wschodniej i 13 przy ul. Włókienniczej. Łączny koszt wyniesie 157 mln zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Kontakt