Lodz.pl

Urząd Miasta Łodzi

Łódź edu kul | raporty z badań edukacji kulturalnej w Łodzi

Oddajemy w Państwa ręce trzy raporty przygotowane w ramach projektu „Badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi” prowadzonego w 2021 roku.

Raport ewaluacyjny, raport z badań diagnostycznych prowadzonych wśród osób zajmujących się edukacją kulturalną oraz raport diagnostyczny – odbiorcy działań i ich opiekunowie. Wszystkie trzy opracowania zawierają także rekomendacje dotyczące tego, jak można poprawiać użyteczność i sprawność funkcjonowania naszego łódzkiego Programu. Ważnym aspektem tego projektu było założenie, iż chcąc ulepszać działania i wdrażanie Programu, powinniśmy posiadać wiedzę na temat tego, jak o edukacji kulturalnej myślą rodzice oraz Ci, którzy są odbiorcami zajęć, kursów, projektów artystycznych i przedsięwzięć, a więc dzieci oraz młodzież. Zebrane informacje posłużą doskonaleniu Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.

Jest to ogromnie istotne, bo właśnie w oparciu o te informacje, których źródłem jest między innymi głos środowiska kultury, oświaty, dzieci i młodzieży udzielony w badaniach, Program będzie modyfikowany i doskonalony tak, by lepiej dostosować go do potrzeb osób na co dzień zajmujących się edukacją kulturalną i tych będących odbiorcami tego rodzaju aktywności.

Raporty można przeczytać/zapisać klikając na linki poniżej:


Bardzo dziękujemy za okazane przez wielu z Państwa wsparcie i zaangażowanie na każdym etapie procesu badawczego.

Badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi zostało zrealizowane z budżetu Miasta Łodzi przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”.

Kontakt