Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

"Seniorzy w akcji" - dotacje i wsparcie dla osób starszych zaangażowanych społecznie

Konkurs skierowany jest do osób 60+, które samodzielnie lub w parze z osobą młodszą (o co najmniej 25 lat), chcą realizować działania społeczne oparte na własnym pomyśle. Nabór projektów trwa do 15 kwietnia 2022 r.

Trwa nabór do 15. edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Zapraszamy osoby starsze i tandemy międzypokoleniowe do zgłaszania pomysłów na aktywności, będące odpowiedzią na aktualne problemy społeczne, w tym włączające migrantów i uchodźców z Ukrainy i innych miejsc. 

Zgłaszane pomysły na projekt powinny mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:

 • działania edukacyjne i kulturalne.
 • działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym (np. narzędzia internetowe, komunikatory, aplikacje mobilne itp.);
 • działania osób starszych na rzecz środowiska i klimatu;
 • działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym.

Mile widziane są również inicjatywy, które włączają i wychodzą naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkańców danej społeczności, osób w tzw. czwartym wieku oraz wspierają aktywność starszych mężczyzn.

W związku z przybywającymi do Polski uchodźcami z Ukrainy, ale również migrantami i uchodźcami z innych miejsc, zgłaszać można także pomysły, które:

 • wspierają osoby z doświadczeniem migracji, sprzyjają integracji cudzoziemców przybywających do Polski i przebywających już na terenie naszego kraju oraz pomagają włączać te osoby w życie społeczności lokalnych. Należy pamiętać, że w konkursie
 • wykluczone są inicjatywy podejmujące zbiórki rzeczy i zrzutki pieniężne;
 • mają charakter antydyskryminacyjny, promują wielokulturowość, zagadnienia z zakresu praw człowieka i tolerancję.

Jak się zgłosić?
Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury). Konkurs ma przyjazną formułę. Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Autorzy projektów otrzymają silne wsparcie merytoryczne. Nie tylko zrealizują swój pomysł pod okiem ekspertów, ale również rozwiną się jako lokalni liderzy i animatorzy. W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 15 000 zł. Ale nie sama dotacja jest tu najważniejsza. Uczestnicy konkursu otrzymają wsparcie w realizacji projektu poprzez warsztaty, szkolenie finansowe oraz współpracę z ekspertami i tutorami. Będą mieli też okazję do rozwoju swoich inicjatyw podczas Inkubatora Pomysłów.

"Do Konkursu zapraszamy pasjonatów, osoby, które mają pomysł na działanie społeczne i chcą pracować nad jego rozwojem przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i innych uczestników konkursu. Osoby, które chcą nabywać umiejętności przydatne w ich aktywności społecznej. Zapraszamy również organizacje, które pragną wspierać tych pasjonatów - odkrywać i wykorzystywać zasoby drzemiące w mieszkańcach swoich społeczności." - mówi Małgorzata Stanowska, koordynatorka konkursu „Seniorzy w akcji” z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, który można znaleźć na stronie www.seniorzywakcji.pl (otwiera się w nowej karcie: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/formularz/ ). Składanie listów intencyjnych trwa do 15 kwietnia 2022 roku.

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jak co roku zapewniamy nie tylko dotacje (w wysokości od 10 tys. do 15 tys. złotych), ale wsparcie merytoryczne obejmujące:

 • 2 x 3-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertami
 • wsparcie tutorów przez cały okres trwania projektu
 • rozwój kompetencji liderskich
 • wymianę pomysłów i doświadczeń z innymi uczestnikami

Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w realizacji projektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi.

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz online: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/formularz/ . Nabór trwa do 15 kwietnia 2022 r.

Kontakt