Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Remont Legionów. Miasto dołoży potrzebne pieniądze i przebuduje trzy odcinki

Przebudowa zniszczonej ulicy to jeden z kluczowych projektów rewitalizacji w północnej części centrum Łodzi. Oferty w przetargu były wysokie, ale miasto znalazło dodatkowe pieniądze i zrealizuje całą inwestycję.

 -  fot. wiz.
Widok w kierunku wschodnim na odcinek Żeromskiego – Gdańska , fot. wiz.

Rewitalizacja Łodzi to szeroki program odnowy całych kwartałów centrum miasta. Obejmuje gruntowne remonty kamienic, modernizacje ulic, przebudowę placów, odnowę parków i tworzenie nowych placów zabaw oraz skwerów. 

Przez najbliższe dwa lata inwestycje skumulują się w północnej części centrum. Odnowione i przebudowane zostaną ul. Ogrodowa z Północną, plac Wolności, Stary Rynek, park Staromiejski i kamienice przy ul. Północnej, Legionów czy Mielczarskiego. Jedną z ważniejszych inwestycji w tym rejonie będzie gruntowna modernizacja zniszczonej ul. Legionów. 

Projekt został podzielony na trzy części: od pl. Wolności do ul. Gdańskiej, od ul. Gdańskiej do Żeligowskiego oraz ul. Cmentarną na całej długości. Do przetargu oferty złożyły trzy firmy, które w drugiej części postępowania walczyły o kontrakt, licytując w dół. Aukcja zatrzymała się na blisko 117 mln zł za wszystkie trzy odcinki.

Budżet zostanie powiększony

– To więcej niż mieliśmy zaplanowane w budżecie. Ale znaleźliśmy dodatkowe pieniądze na inwestycję i zrealizujemy ją w całym zakresie na wszystkich trzech odcinkach. Na ul. Legionów i Cmentarnej wymienimy sieci podziemne i położymy instalację ciepłowniczą. Będzie nowa nawierzchnia jezdni, nowoczesne torowisko tramwajowe i równe chodniki. Do tego zieleń – na ulicy Legionów posadzimy drzewa – zapowiada Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Przebudowa samej ulicy będzie niejako finałem inwestycji w tym rejonie. Pierwszymi były remonty w programie Mia100 Kamienic. W ramach rewitalizacji dołączyły do nich także budowa nowych, zielonych pasaży, remonty ulic oraz kolejne remonty kamienic pod numerami 20, 37 A i 44.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Kontakt