Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Remont placu Wolności. Trwa frezowanie starej nawierzchni [ZDJĘCIA]

Od demontażu murków pod ławkami oraz zdjęcia trakcji rozpoczęła się w poniedziałek kompleksowa przebudowa pl. Wolności. W czwartek, 28 kwietnia, pracownicy rozpoczęli frezowanie nawierzchni.

Plac Wolności -  fot. ŁÓDŹ.PL
Przebudowa placu Wolności nabiera tempa , fot. ŁÓDŹ.PL

Remont placu Wolności za 35 mln zł obejmie m.in. demontaż nawierzchni wraz z torowiskiem i położenie ich na nowo.

Plac stanie się przestrzenią dla mieszkańców, a nie głównie węzłem komunikacyjnym. Po przebudowie tramwaje będą przejeżdżać tylko po jego północnej stronie. Ruch samochodów zostanie ograniczony do wjazdów pojazdów służb miejskich, mieszkańców i najemców lokali użytkowych. 

Nie zabraknie również zieleni. Powstanie tam park z 64 drzewami, tysiącami krzewów, bylin, roślin cebulowych oraz murawą o powierzchni 1200 mkw. wysianą z wytrzymałych gatunków traw odpornych na deptanie.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Kontakt