Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Egzamin ósmoklasisty 2022 już we wtorek. Jakim sprawdzianem rozpoczną uczniowie?

Sprawdzianem z języka polskiego uczniowie klas 8 rozpoczynają jutro egzaminy na zakończenie nauki w szkole podstawowej. W środę matematyka, a w czwartek – język obcy nowożytny. Choć egzaminów klas 8 nie można nie zdać, to jego wyniki ważne, ponieważ są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Egzamin ósmoklasisty 2022 -  fot. Envato Elements
Egzaminy są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich , fot. Envato Elements

– Oczywiście im lepsze oceny tym większa szansa dostania się do wymarzonej szkoły, ale trzeba pamiętać, że w rekrutacji liczą się także oceny na świadectwie i oczywiście sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – dodała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi.

Uczniowie z Ukrainy, którzy uczą się w klasach 8 będą zdawać ten egzamin na takich samych zasadach jak pozostali. O ile z matematyką oraz językiem obcym nie powinni mieć problemów o tyle z językiem polskim – już tak, biorąc pod uwagę, że arkusz egzaminacyjny jest po polsku, odpowiedzi na pytania także należy udzielać po polsku, obowiązuje również polska podstawa programowa.

– Mam czworo uczniów z Ukrainy, którzy przystępują do tego egzaminu, ich rodzice chcą na dłużej związać się z naszym miastem, ponieważ młodzież wzięła udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – powiedział Michał Różański, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26. – Mam nadzieję, że pójdzie im dobrze i dostaną się do szkół jakie sobie wybrali.

W Łodzi około 100 ukraińskich uczniów ma przystąpić do tego sprawdzianu.

Wyniki będą znane 1 lipca, a od 4 lipca 8-klasiści będą mogli jeszcze zmienić swoje preferencje w rekrutacji do szkół średnich. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 6 372 uczniów klas ósmych.

Zobacz także

Kontakt