Lodz.pl

Urząd Miasta Łodzi

"Kultura. Rozwój. Integracja.” - konkurs ofert rozstrzygnięty

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Kultura. Rozwój. Integracja.” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 -  Na środku ciemnej, opuszczonej alejki stoi tancerka w kolorowym stroju w pozie baletnicy.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Kultura. Rozwój. Integracja.” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 800/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi - zobacz BIP >>

Kontakt