Urząd Miasta Łodzi

Lodz.pl 600 lat Łodzi

Mielczarskiego będzie woonerfem. Znamy wynik licytacji na wykonawcę

Miasto rozstrzygnęło przetarg na przebudowę ul. Mielczarskiego. Inwestycja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Ul. Mielczarskiego i Cmentarna - tak się zmienią -  fot. wizualizacja / ZIM
Ul. Mielczarskiego i Cmentarna - tak się zmienią , fot. wizualizacja / ZIM

Przebudowa ulicy Mielczarskiego to jeden z projektów realizowanych w ramach rewitalizacji centrum Łodzi. Przetarg na wybór wykonawcy tej inwestycji był dwuetapowy. W pierwszym zainteresowani składali swoje oferty, a w drugim licytowali je w dół - kontrakt trafi do tej firmy, która zgodzi się go wykonać najtaniej w bezpośredniej aukcji.

Aukcja na przebudowę ul. Mielczarskiego została właśnie rozstrzygnięta. Najniższą cenę zaoferowało konsorcjum firm: Balzola Polska Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z Warszawy oraz Lantania SA – Partner Konsorcjum.

Jak się zmieni ul. Mielczarskiego?

Ul. Mielczarskiego pozostanie ulicą jednokierunkową. Jej jezdnia i chodniki będą na jednym poziomie, bez krawężników, oddzielone od siebie zielenią i meblami miejskimi. Ułatwi to poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami. Dla uspokojenia ruchu jej przebieg będzie szykanowany (zmiany toru ruchu), a na jezdni zamontowane będą trzy progi zwalniające, tzw. poduszki berlińskie.

Drzewa i zieleńce rozdzielą miejsca postojowe dla samochodów, wjazdy do posesji i przejazdy. Uporządkowany ma zostać podwójny szpaler rosnących drzew: część z nich będzie przycięta lub przesadzona, pojawią się także nowe nasadzenia (m.in. róże i hortensje), system nawadniający i podświetlenia. Postawione zostaną nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, poidełko i oświetlenie ulicy.

Kiedy start prac?

Teraz czeka nas szczegółowa analiza złożonej oferty, a potem weryfikacja dokumentów przez Urząd Zamówień Publicznych. Rozpoczęcie plac budowlanych jest planowane na IV kw. tego roku.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Kontakt