Lodz.pl

Urząd Miasta Łodzi

Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wnioski z kandydaturami do nagród mogą składać instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, szkoły wyższe, Komisja Kultury Rady Miejskiej w Łodzi lub Prezydent Miasta Łodzi.

 -  Na scenie teatralnej stoi grupa ludzi. W dłoniach trzymają listy gratulacyjne. Są to laureaci nagród.
Wręczenie nagród w 2021 roku podczas inauguracji sezonu kulturalnego, materiały archiwalne UMŁ , Na scenie teatralnej stoi grupa ludzi. W dłoniach trzymają listy gratulacyjne. Są to laureaci nagród.

Nagrody przyznawane są raz w roku, mogą je otrzymać osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty mające związek z Łodzią poprzez miejsce zamieszkania, miejsce działań lub dokonań artystycznych, lub podejmowaną tematykę.

Nagrody przyznaje się za osiągnięcia oraz działalność w dziedzinach:

  • twórczości artystycznej, w szczególności za osiągnięcia twórcze na festiwalach, wystawach, przeglądach, konkursach oraz za całokształt działalności artystycznej;
  • upowszechniania kultury, w szczególności za stworzenie i popularyzację wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie na rzecz kultury i jej upowszechniania, zaangażowanie w działania na rzecz edukacji artystycznej i kulturowej oraz integracji lokalnej społeczności poprzez działania kulturalne;
  • ochrony kultury, w szczególności za ochronę dziedzictwa kulturowego miasta Łodzi.

Nagrody przyznawane są na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w minionym lub obecnym roku kalendarzowym.

Na przestrzeni lat nagrody trafiły do ponad 350 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in. tacy uznani twórcy i ludzie kultury jak Stanisław Fijałkowski, Józef Robakowski, Mariusz Wilczyński, Paweł Edelman, Ewa Puszczyńska, Piotr Dzięcioł, Elżbieta Adamiak czy Andrzej Poniedzielski.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie nagród w 2022 roku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ zobacz BIP >>> Nabór wniosków trwa do 29 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat nagród można uzyskać w Wydziale Kultury UMŁ pod numerem tel. 42 638 43 56, 42 638 53 64 lub 42 638 44 84 oraz pod adresem e-mail kultura@uml.lodz.pl

Zachęcamy do składania wniosków.

Kontakt