Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Bezpłatne zajęcia z profilaktyki ciąż dla nastolatków z Łodzi. Początek w sierpniu

Już w sierpniu rozpoczną się bezpłatne, dobrowolne zajęcia z profilaktyki ciąż i chorób przenoszonych drogą płciową dla nastolatków z łódzkich szkół oraz takich placówek, jak np. młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Miasto wybrało organizatora warsztatów. Na uczestnictwo dziecka w zajęciach zgodę musi wyrazić rodzic.

Profilaktyk ciąż dla nastolatków -  fot. bialasiewicz/envato.com
Już w sierpniu rozpoczną się bezpłatne, dobrowolne zajęcia z profilaktyki ciąż i chorób przenoszonych drogą płciową , fot. bialasiewicz/envato.com

Zajęcia „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV" organizowane są w Łodzi od 2012 r. To pierwsze tego typu warsztaty w Polsce, w których udział bierze rocznie od ok. 450 do prawie 900 uczniów. Głównym celem tych działań jest zachęcanie młodzieży do podejmowania świadomych decyzji oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw w dziedzinie życia seksualnego, a także profilaktyka - z uwzględnieniem chorób przenoszonych drogą płciową.

Wykłady warsztatowe opierają się przede wszystkim na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz doświadczeniu w realizacji zadania z poprzednich lat. Prowadzą je zaś organizacje pozarządowe wybrane w konkursach. W tym roku będzie to SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji.

Odbiorcami warsztatów mogą być uczniowie w wieku 13–15 lat, uczący się w placówkach edukacyjnych na terenie Łodzi. Prowadzący zobowiązani są również do zorganizowania spotkań informacyjnych dla rodziców i opiekunów młodzieży, dla której będą realizowane zajęcia.

Warsztaty mogą ruszyć już w sierpniu (dla podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii), a we wrześniu dla uczniów szkół.

Zobacz także

Kontakt