Lodz.pl

Urząd Miasta Łodzi

Spotkanie dla NGO ws. naborów na działania integracyjne dla dzieci z Polski i Ukrainy

  • kategoria:
  • NGO

Ruszają nabory na zadania integracyjne dla dzieci z Polski i Ukrainy prowadzone przez organizacje pozarządowe w Łodzi. Serdecznie zapraszamy na spotkanie gdzie przedstawimy informacje na ten temat. Odbędzie się ono 7 lipca o godz. 15 w Fabryce Aktywności Miejskiej, przy ul. Tuwima 10 w Łodzi.

Biuro Aktywności Miejskiej już ogłosiło:

  • nabór w trybie pozakonkursowym (zadania do 10 tys zł) na wakacyjne wydarzenia integracyjne o charakterze kulturalnym dla dzieci polskich i ukraińskich. Kwota przewidziana na realizację zadania w tym trybie to 100 tys zł. Zadanie będzie można realizować od 14 lipca br. (Link do ogłoszenia https://witkac.pl/#contest/view?id=21970)

Jeszcze w lipcu br., ogłoszony będzie:

  • konkurs na przeprowadzenie cyklu wydarzeń integracyjnych o różnym charakterze dla dzieci polskich i ukraińskich. Kwota przewidziana do dofinansowania to 250 tys zł (150 tys w roku 2023r. i 100 tys w 2023r.). Zadanie będzie mogło być realizowane od września 2022r.

Realizacja zadań będzie możliwa dzięki wsparciu finansowemu UNIFEC, który przekazał Miastu Łódź środki finansowe na działania pomocowe na rzecz najmłodszych łodzian oraz uchodźców z Ukrainy. Będą to jedne z wielu zadań planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym, z środków przekazanych przez UNICEF.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Więcej informacji na temat planowanych naborów oraz spotkania udziela:

  • Patrycja Wilczyńska -Oddział ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców, Biuro Aktywności Miejskiej, tel. 638-50-59
  • Łukasz Prykowski Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 638-55-65
Kontakt