Lodz.pl

Urząd Miasta Łodzi

Otwarty konkurs ofert - Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego

Urząd Miasta Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, którego celem jest wypracowanie rekomendacji odpowiadających na pytanie: W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku?

Panel obywatelski rozumiany jest jako proces partycypacyjny, w ramach którego grupa mieszkańców miasta Łodzi ma za zadanie wypracować rekomendacje dotyczące ważnych zagadnień, mając na uwadze dobro wspólne społeczności.

Zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, którego celem jest wypracowanie rekomendacji odpowiadających na pytanie: W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku?.

Odbiorcą usług w ramach powyższego zadania mają być w szczególności mieszkańcy Łodzi bezpośrednio uczestniczący w Panelu, jak również pozostali mieszkańcy Łodzi, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, uczelnie oraz pozostali interesariusze zainteresowani przedmiotem prac Panelu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- do 100 000,00 zł w roku 2022

- do 150 000,00 zł w roku 2023.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie BIP UMŁ:

bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-powierzenia-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-rozwoju-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych-dotyczacego-przygotowan-id48789/2022/3/29/

 

 

Kontakt