Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Bulwary Północne. Przyjdź na spacer z przedstawicielami Łodzi i sprawdź, jak przebiega remont!

Trwa przebudowa Bulwarów Północnych, czyli ul. Ogrodowej oraz ul. Północnej, które zmienią się nie do poznania i zyskają zupełnie nowe funkcje. Co już zostało zrobione? Czego można spodziewać się po remoncie? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz podczas spaceru, w środę (27 lipca), o godz. 17:00.

Bulwary Północne  -  fot. Ancerowicz
Trwa przebudowa Bulwarów Północnych, czyli ul. Ogrodowej oraz ul. Północnej , fot. Ancerowicz

Bulwary Północne mają stać się atrakcyjną przestrzenią z kawiarniami, punktami gastronomicznymi i zielenią, która zadowoli mieszkańców i turystów. Oprócz nowych drzew posadzone zostaną tutaj kwiaty – hortensje i róże – oraz powstanie droga rowerowa.

Spotkanie, które rozpocznie się na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Ogrodowej, jest częścią cyklu Spacerowego przeglądu inwestycji”. Podczas spacerów przedstawiciele Miasta odpowiedzialni za inwestycje odpowiadają na pytania mieszkańców dotyczące remontów. 

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 1 sierpnia – tym razem będzie to pl. Wolności. Start godz. 17.00 przy ul. Piotrkowskiej.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Kontakt