Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Bezpłatne doradztwo prawne dla przyszłych i obecnych NGO

  • kategoria:
  • NGO

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego.

Kto może korzystać: 

- osoby indywidualne i grupy inicjatywne z Łodzi zainteresowane założeniem stowarzyszenia, fundacji, spółki nonprofit, spółdzielni socjalnej

- organizacje pozarządowe z terenu Łodzi nie prowadzące działalności ekonomicznej

 

Zakres doradztwa:

- Tworzenie/aktualizacja statutu stowarzyszenia, fundacji, spółki nonprofit, spółdzielni socjalnej

- Wypełnianie formularzy do KRS, zgłaszanie zmian do KRS.

- Obowiązki organizacji, władz stowarzyszenia/ fundacji:
- Prowadzenie bieżącej dokumentacji.
- Sprawozdawczość merytoryczna.

- Ochrona danych osobowych - RODO.

- Uruchomienie działalności odpłatnej i / lub gospodarczej

- Inne kwestie związane z prowadzeniem organizacji pozarządowej.


Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Anną Pakowską:

tel. 509 899 449.

Kontakt