Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Otwarty konkurs ofert - "Integracja dzieci i młodzieży ze społeczności uchodźczej i społeczności przyjmującej"

Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie integracji dzieci i młodzieży ze społeczności uchodźczej i społeczności przyjmującej.

Zadaniem zwycięzcy konkursu będzie organizacja cyklicznych warsztatów tematycznych, zajęć sportowych, wycieczek po atrakcyjnych miejscach w naszym mieście i spotkań integracyjnych połączonych z nauką języka,  którymi ma zostać objęte niemal tysiąc dzieci.

Czekamy na kreatywnych oferentów, których doświadczenie zachęci dzieci do udziału w spotkaniach. 

Celem zadania będzie kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – działania integrujące społeczeństwo polskie i uchodźcze – dedykowane dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.

Termin realizacji zaplanowany jest do końca marca 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania to 250.000 zł.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1712/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lipca 2022 r. dostępne jest pod adresem:

bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/WOA_2020/2022_1712.pdf 

Kontakt